Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Tot 1 juni 2020 is daarom de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. De Tijdelijke overbruggingsregeling biedt extra ondersteuning aan ondernemers die financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Acties korte termijn voor gemeenten

Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Welke acties kunt u nu als gemeente ondernemen?

  • Bestaande werkprocessen aanpassen, digitaliseren en archivering inrichten.
  • Inregelen Klant Contact Center (extern) en ICT-helpdesk (intern)
  • Organiseren of schuiven van capaciteit: bijvoorbeeld extra inzet klantmanagers werk.
  • Handreikingen opstellen, acute bijscholing en trainingen geven.
  • Afwikkelen van de aanvragen.
  • Bij wettelijke ingang TOZO: aanpassen werkprocessen, verstrekken beschikkingen, verrekenen voorschotten.

Hulp nodig?

Komt u ergens niet uit of kunnen wij met u meedenken? Neem dan contact met ons op. Wij zetten ons team graag in om u tijdens deze lastige periode te helpen #samensterk.