AI-Routekaart

AI-Routekaart


Het instrument voor succesvolle AI-implementatie

U wilt aan de slag met Artificial Intelligence. Maar waar begint u en hoe? Het daadwerkelijk inzetten van AI blijkt een ander verhaal. Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. M&I/Partners heeft in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart ontwikkeld die u helpt bij het succesvol implementeren van AI binnen uw organisatie. De AI-Routekaart helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren.

 

AI-Routekaart M&I/Partners

Organisatieniveau: AI-Readiness Assessment

Met het AI-Readiness Assessment brengt u aan de hand van 13 vragen de AI-volwassenheid van uw organisatie in kaart. Het AI-Readiness Assesment geeft vervolgens op de onderwerpen organisatie, proces en technologie adviezen, randvoorwaarden en tips. Dit mede op basis van de gegeven antwoorden in de ‘AI-Readiness Assessment’ vragenlijst. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar referentiemateriaal ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen.

Applicatieniveau: AI-implementatie Checklist

De AI-implementatie Checklist ondersteunt bij de voorbereiding van de implementatie van een AI-applicatie of AI-algoritme binnen uw organisatie. Met 18 inventariserende vragen brengt u de relevante implementatie aspecten in kaart. De AI-Implementatie Checklist geeft u vervolgens op basis van acht onderwerpen (waaronder AI-trust en AI-validatie) concrete adviezen, randvoorwaarden en tips. Dit mede op basis van de gegeven antwoorden in de ‘AI-Implementatie Checklist’ vragenlijst en de plaats van het algoritme in de innovatiefunnel. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar referentiemateriaal ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen.

Maak kennis met


Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?