Home | Werken bij | Contact
Benchmark KCC
Brochure
Aanmelden
Planning
Voorgaande edities
Benchmarks M&I/Partners

Benchmark KCC Woningcorporaties


M&I/Partners heeft de derde jaargang van de Benchmark Klant Contact Center (KCC) Woningcorporaties uitgevoerd. De benchmark gaat in op de tien belangrijkste processen zoals die binnen het KCC ingericht zijn. Elk proces is beschreven in termen van een aantal onderliggende (standaard)taken waardoor duidelijk wordt welk deel binnen het KCC wordt afgewikkeld. Zowel telefonie, e-mail, internet als post zijn meegenomen. Aan de vorige benchmark namen acht grote woningcorporaties deel: De Alliantie (60.000 VHE), De Woonplaats (18.000 VHE), Haagwonen (25.000 VHE), Havensteder (50.000 VHE), Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl (35.000 VHE), Vestia Groep (104.000 VHE), Wonen Breburg (30.000 VHE) en Wonen Limburg (25.000 VHE).

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang voor de benchmarkronde die ingaat op de resultaten van 2015 en in 2016 wordt uitgevoerd. Aanmelden kan tot eind januari 2016.

De benchmarkrapportage is kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief van aard. U krijgt antwoord op vragen als:
Hoeveel klantcontacten handelt het KCC totaal en per soort proces gemiddeld af per verhuureenheid en hoeveel zijn dat er per telefoonmedewerker?
Wat zijn gemiddelde personele kosten KCC per klantcontact en per telefoonmedewerker?
Welke kanalen worden daarvoor gebruikt?
Hoe wordt ontwikkeling van KCC-medewerkers georganiseerd?
Welke softwareondersteuning wordt op welke wijze ingezet?
Welk percentage van binnenkomende calls wordt in hoeveel seconden opgenomen (servicelevel)?

De benchmark is op initiatief van Portaal ontwikkeld door M&I/Partners. Samen met de deelnemende woningcorporaties is de benchmark de afgelopen drie rondes verbeterd.

Heeft u als corporatie interesse in de benchmark KCC, dan kunt u contact opnemen met Ies van Rij.
ies.van.rij@mxi.nl
06 - 5389 2323


DELEN
Nieuws
Digitalisering corporatiesector: facts &...
M&I/Partners kent award voor meest d...
Jubileumopdracht UMC Utrecht - #4 Nieuwe...
M&I/Partners 30 jaar - Big Data, zo ...
ICT-kosten per VHE stabiliseren

Ervaringen
Bergopwaarts – Reorganisatie functione...
Portaal - ERP-implementatie
Woonwaard - Implementatie nieuwe systeme...
Woonbron - Enthousiaste klanten zijn aan...
RWS Partner in wonen

Publicaties
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Jubileumsymposium 30 jaar M&I/Partne...
Nieuwsbrief M&I/Partners

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers