Resultaten ICT Benchmark Gemeenten

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten


M&I/Partners brengt al ruim vijftien jaar de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten in kaart. Meer dan 200 gemeenten deden mee aan deze benchmark. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de uitkomsten van de ICT Benchmark Gemeenten door de jaren heen.

Ontwikkeling ICT-kosten gemeenten

Hieronder staan de ICT-kosten van 2013 tot en met 2019. Door op de onderstaande filters (component en omvang) te klikken kan de selectie aangepast worden.

Uitkomsten

Een lijn die met de uitkomst(en) van dit jaar in ieder geval doorzet, is dat de ICT-kosten per inwoner gemiddeld blijven stijgen. Een andere lijn die doorzet, is dat de ICT-kosten per inwoner in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners verhoudingsgewijs het hoogst zijn. Dat komt omdat 100.000+ gemeenten in verhouding meer ICT-personeel hebben dat bovendien (onder andere door het functiehuis van grotere gemeenten) duurder is. De optelsom daarvan wordt maar in beperkte mate gecompenseerd door het grotere aantal inwoners, waardoor de ICT-kosten in 100.000+ gemeenten steeds als hoogste uit de bus komen.

Gemeenten tot 60.000 inwoners hebben, voor het eerst sinds de eerste ICT Benchmark Gemeenten in 2004, de laagste ICT-kosten. Het is te vroeg om al te kunnen spreken van een trend. Daarnaast geldt dat kleinere gemeenten misschien wel meer in ICT willen investeren, maar daarin meer geremd worden in hun beschikbare middelen dan grotere gemeenten.

Verdeling ICT-kosten 

Van de gemiddelde 86 euro per inwoner gaat veruit het grootste deel naar personeel en software (samen ongeveer 84%). De personeels- en softwarekosten stijgen (gemiddeld genomen) over de jaren heen en infrastructuurkosten dalen. Onze verwachting is dat die lijn de komende jaren zal doorzetten.

 ICT-kosten blijven achter op de inflatie

Al sinds 2004 (het eerste jaar waarin de benchmark gemeenten door M&I/Partners werd uitgevoerd) laten de ICT-kosten van gemeenten een stijgende lijn zien. Maar zetten we deze stijgende lijn af tegen de trendlijn op basis van inflatie, dan valt de stijging van de ICT-kosten toch tegen. Zeker wanneer we deze afzetten tegen het enorm toegenomen belang en gebruik van ICT. 
Maak kennis met

Pim Freriks

Senior adviseur
pim.freriks@mxi.nl
06 47 95 37 48
Lees mijn publicaties