ICT Benchmark Leerwerkbedrijven

ICT Benchmark Leerwerkbedrijven


Wilt u weten of uw leerwerkbedrijf veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere leerwerkbedrijven? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Doe dan mee met de ICT Benchmark Leerwerkbedrijf!

Verbeteren door te vergelijken

Bij deelname aan de benchmark worden uw werkelijke ICT-kosten inzichtelijk gemaakt en kunt u deze vergelijken met vergelijkbare leerwerkbedrijven. Bij de ICT Benchmark Leerwerkbedrijf staat ‘het verhaal achter de cijfers’ centraal. Het doel is om op basis van inzicht in de kosten van ICT en de volwassenheid/effectiviteit van ICT, te komen tot het delen van inzichten en best practices. Het vergelijken vindt op een systematische wijze plaats, waardoor het vergelijken van gegevens mogelijk is. Hierbij gaat het om drie stappen: plaatsbepaling, (zelf)normering en verbeteren. De ICT Benchmark Leerwerkbedrijf is gebaseerd op het principe van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). Dit betreft alle kosten die verbonden zijn aan of samenhangen met ICT en informatievoorziening. Ook spreken we wel van de ICT-kosten als gevolg van het in eigendom hebben van, gebruiken en beheren van ICT. 

Aanmelden ICT Benchmark Leerwerkbedrijf

Direct aanmelden voor de ICT Benchmark Leerwerkbedrijven. De totale kosten voor deelname bedragen € 4.500,-.

Toegevoegde waarde volgens deelnemers

  • Geeft meer aandacht en draagvlak voor ICT
  • Vergelijking met andere leerwerkbedrijven
  • Onderbouwing en verantwoording van investeringen
  • Geeft sturing voor informatiebeleidsplannen

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact direct op met Pim Freriks.
Maak kennis met

Pim Freriks

Senior adviseur
pim.freriks@mxi.nl
06 47 95 37 48
Lees mijn publicaties
Aanmelden ICT Benchmark Leerbedrijven

Lees meer

Relevante case

WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren.

Lees verder