Home | Werken bij | Contact
Onze diensten
Architectuur
Landschapsfoto's
Werken met architectuur
Architecten
Architectuurreview
Visualisatie
Bedrijfsvoering en ERP
Benchmarking
Data Management
Digitalisering (primair proces)
(e-)Dienstverlening
EPD/ZIS
ICT-management en -besturing
ICT-sourcing en regie
Implementeren en betere processen
Informatieveiligheid
Ketencommunicatie
Kosten en baten van ICT
Samenwerking en fusies
Technologie

Architectuur


ICT-architectuur gaat over het krijgen én behouden van overzicht op uw informatievoorziening, ook - of juist - bij veranderingen daarin. Architectuur is een hulpmiddel dat de uitgangssituatie inzichtelijk maakt (bijvoorbeeld met een landschapsplaat) en helpt een streefsituatie te bepalen. Architectuur schetst de kaders en richtlijnen om de benodigde veranderingen op elkaar aan te laten sluiten. Architectuur gaat zowel over inhoud als over het proces om richting te geven aan veranderingen. Er is dan ook een direct verband tussen architectuur en de governance (CIO 3.0) op uw informatievoorziening.

M&I/Partners helpt u de geschikte (architectuur)hulpmiddelen te kiezen en deze op een realistische en pragmatische manier in te zetten. We creëren met u het benodigde overzicht, helpen met het formuleren van uw toekomstrichting en bijbehorende kaders en richten met u passende architectuurprocessen in. Onze ervaren architecten kunnen dit voor u doen of uw organisatie begeleiden zelf aan de slag te gaan en verder te verbeteren.

Wilt u inzicht in hoe uw architectuurprocessen of producten functioneren? Wij verzorgen ook audits. Met het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen is veel geld gemoeid, het is dan ook belangrijk het, in architectuurproducten, geschetste beeld tijdig en onafhankelijk te toetsen op nut, noodzaak en haalbaarheid.

Wij helpen grip te krijgen op uw altijd veranderende informatievoorziening en daarmee aan een betere afstemming tussen techniek, informatie en bedrijfsprocessen.

Meer informatie?

Gert Florijn. principal adviseur
gert.florijn@mxi.nl
06 - 10 44 34 17
Gert Florijn


Paul de Kort, partner
paul.de.kort@mxi.nl
06 - 53 36 51 88
Paul de Kort

Meer over architectuur in de:

landelijke overheid
veiligheidsregio's


DELEN
Nieuws
Vier valkuilen rond architectuurprincipe...
Antipatronen in organisaties ontmantelen
Niet in priemgetallen praten
Drie agile lessen voor enterprise-archit...
Limits to agility

Ervaringen
Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk - E...
Saffier de Residentiegroep - IT-review
Havenbedrijf Amsterdam - Inrichting info...
Veiligheidsregio Limburg-Noord - Zet arc...
UWV - Onder architectuur werken aan verb...

Publicaties
Uit principe eenmalig opslaan is werk zo...
IT-projecten: Eerst proberen, dan doen!
Why They Just Don’t Get It
Geef projectarchitect de ruimte
Complex IT-landschap is een systeem

Contactpersonen
Frank van der Valk
Gert Florijn
Harmen Lindeboom
Matthijs Maat
Paul de Kort

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers