Home | Werken bij | Contact
Onze diensten
Architectuur
Bedrijfsvoering en ERP
Benchmarking
Data Management
Digitalisering (primair proces)
(e-)Dienstverlening
EPD/ZIS
ICT-management en -besturing
ICT-sourcing en regie
Implementeren en betere processen
Informatieveiligheid
Ketencommunicatie
Kosten en baten van ICT
Samenwerking en fusies
Technologie

Samenwerking en fusies


Samenwerking kan alleen op een efficiënte, veilige en persoonsgerichte wijze vorm krijgen als de processen qua informatievoorziening goed worden ondersteund. Gemeenten worstelen sterk met hun schaalgrootte. Herindelingen, gemeenschappelijke uitvoeringsdiensten en samenwerkingsverbanden zijn aan de orde van de dag. Ook in de zorg zoeken partijen elkaar steeds meer op. Dit komt door de spreiding en concentratie van zorg, marktwerking en de verbetering van kwaliteit en veiligheid.

Fusies en samenwerkingstrajecten hebben een enorme impact op de informatievoorziening. Het heeft niet alleen invloed op de integraties van primaire processystemen zoals een EPD/ZIS of een sociaal dienstpakket. Nee, het vraagt om een geheel andere besturing. M&I/Partners helpt organisaties in fusie- en samenwerkingsprojecten met:
sourcingsstrategieën;
quick scan infrastructuur en informatievoorziening;
haalbaarheidsstudies;
business cases;
bedrijfsplan SSC.

Jos Smits, samenwerking en fusies expert

Meer informatie?

Jos Smits
jos.smits@mxi.nl
06 - 20 59 46 30

Meer over intergemeentelijke samenwerking in de lokale overheid.


DELEN
Nieuws
M&I/Partners verhuist
M&I/Partners adviseert over de haalb...
Samenwerken: een kunst op zich
M&I/Partners geprezen om helderheid ...
Franciscus en Lievensberg gaan ERP- en E...

Ervaringen
Voorne-Putten - Projectmanager 3D
Bibliotheekservice Fryslân, Biblionet D...
Regio Noord Kennemerland
Regio Gooi- en Vechtstreek
Veiligheidsregio Utrecht, Gooi & Vec...

Publicaties
Nieuwsbrief M&I/Partners
IT-afdeling niet gebruiken als breekijze...
Groter betekent zeker niet altijd goedko...
Luisteren naar de klant
ICT-samenwerking: Geen keuze, maar een l...

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers