Home | Werken bij | Contact
Onze diensten
Architectuur
Bedrijfsvoering en ERP
Benchmarking
Data Management
Digitalisering (primair proces)
(e-)Dienstverlening
EPD/ZIS
EPD/ZIS-selecties
EPD/ZIS-implementaties en baten
EPD is een werkwoord
HiX-scan
ICT-management en -besturing
ICT-sourcing en regie
Implementeren en betere processen
Informatieveiligheid
Ketencommunicatie
Kosten en baten van ICT
Samenwerking en fusies
Technologie

EPD/ZIS


Een EPD/ZIS-traject heeft een grote impact op de primaire processen binnen een ziekenhuisorganisatie. Een selectie of implementatie is een omvangrijk veranderingsproces met veel betrokkenen. Het is een meerjarig traject met grote investering en grote consequenties voor de organisatie, medewerkers en patiënten. Het vraagt om zowel organisatie- als gedragsveranderingen. Een goed ingericht en gebruikt EPD/ZIS is van groot belang voor de sturing, verantwoording en financiering van een ziekenhuisorganisatie.

M&I/Partners biedt zorginstellingen ondersteuning in alle fasen van het traject. Deze fasen zijn:
oriëntatie en selectie;
implementatie, procesoptimalisatie en batenrealisatie;
beheer en doorontwikkeling.

De sleutel tot succes schuilt nadrukkelijk in 'het doen' en het vermogen om van daaruit te leren en te verbeteren. Ons motto luidt dan ook: EPD is een werkwoord.

In onze opdrachtenlijst EPD/ECD hebben wij onze ervaringen en referenties voor u op een rij gezet.

Jan Houben, EPD-expert
Jan Houben
jan.houben@mxi.nl
030 - 2 270 503


DELEN
Nieuws
Terug naar het stenen tijdperk?
De kaarten worden opnieuw geschud
Het CWZ sluit ChipSoft contract af onder...
Bestuurlijke moed in Rotterdam-Zuid - Ui...
Een kleine revolutie in Utrecht - Uitges...

Ervaringen
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis - Onders...
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis - Projec...
CWZ - projectleiding van de ICT-herorië...
Erasmus MC - Hoe verder na een vroegtijd...
Zuwe Hofpoort - M&I/Partners voert H...

Publicaties
Ziekenhuizen gebruiken data amper voor k...
De keuzes zijn gemaakt
Tekortkomingen en wensen (EPD in de GGZ)
Verkokering belemmert patiëntgeoriënte...
EPD-leveranciers hebben grote plannen me...

Contactpersonen
Jan Houben
Véronique Kruize

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers