Home | Werken bij | Contact
Onze diensten
Architectuur
Bedrijfsvoering en ERP
Benchmarking
Data Management
Digitalisering (primair proces)
(e-)Dienstverlening
EPD/ZIS
ICT-management en -besturing
ICT-sourcing en regie
Implementeren en betere processen
Het Procesmodel
Teamontwikkeling
Implementatiemethodieken
Informatieveiligheid
Ketencommunicatie
Kosten en baten van ICT
Samenwerking en fusies
Technologie

Implementeren en betere processen


Het implementeren van een systeem is een vak apart. ICT ondersteunt het werkproces van de eindgebruiker. Er is aandacht nodig voor het goed inrichten van de techniek (systeem, de benodigde hardware, werkplekken, et cetera) en voor het gebruik ervan door de organisatie en eindgebruikers.

Organisaties zien de implementatie van een nieuw systeem steeds vaker als een kans om ook standaardisatie en/of optimalisatie in de werkprocessen te realiseren. Er wordt binnen werkprocessen gezocht naar harmonisatie, standaardisatie en behapbare stappen. Daarnaast geeft het optimaliseren van processen de kans om meer baten te realiseren binnen een programma of project.

M&I/Partners heeft hier ruime ervaring mee en hanteert een aantal stappen om dit goed te kunnen realiseren.
1.Een goede projectorganisatie opzetten voor zowel het implementeren van het systeem en het realiseren van de baten.
2.Het vertalen van één van onze implementatiemethodieken in concrete acties.
3.De werkprocessen in kaart brengen en leren werken met technieken voor het inrichten van slimmere en betere processen.
4.Het succesvol doorvoeren van de verandering én het gaan gebruiken van het systeem..
5.Het adequaat inzetten van persoonlijke competenties van projectmedewerkers in implementatie- en verbeteringstrajecten.

M&I/Partners vervult hier in diverse rollen:
projectmanager namens de organisatie, tijdens de implementatie en tijdens het verbetertraject;
onafhankelijk, inhoudelijk adviseur en daarmee de brug tussen organisatie en leverancier;
coach voor project- en implementatieteams over hoe zij succesvolle verbetertrajecten en implementaties kunnen uitvoeren.

Meer informatie?

Véronique Kruize
veronique.kruize@mxi.nl
030 - 2 270 503
Véronique Kruize


Mirjam Verheijen
mirjam.verheijen@mxi.nl
030 - 2 270 503
Mirjam Verheijen


DELEN
Nieuws
Impressie CIO-platformbijeenkomst: maxim...
Kun je stappen overslaan in een proces? ...
M&I/Partners organiseert opnieuw twe...
Leertafel macht en communicatie #5
Miranda de Gouw versterkt M&I/Partne...

Ervaringen
De Jeugd- & Gezinsbeschermers - Onde...
Maasstad Ziekenhuis - Herinrichten order...
Laurentius Ziekenhuis - EPD-implementati...
MCA en Gemini Ziekenhuis - EPD-implement...
MCA en Gemini Ziekenhuis - EVD-Implement...

Publicaties
Als je het niet meer weet, roep dan Proc...
Procesmodel voor ICT-implementaties
Maximaal presteren onder druk!
Duiden, inspireren en faciliteren
Een ECD-implementatie in negen stappen

Contactpersonen
Maria van Schaik
Mirjam Verheijen
Véronique Kruize

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers