Domotica

De slimme inzet van domotica is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg op niveau te houden. M&I/Partners ondersteunt u bij het formuleren van een visie op E-Health en het succesvol implementeren van domotica.


De langdurige zorg in Nederland staat de komende decennia voor een grote uitdaging. Personeelstekort, vergrijzing en zwaardere zorgindicaties brengen de kwaliteit van de zorg in gevaar. De slimme inzet van domotica is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg op niveau te houden. De slimme inzet van domotica is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg op niveau te houden. M&I/Partners ondersteunt u bij het formuleren van een visie op E-Health en het succesvol implementeren van domotica.

Domotica succesvol implementeren

Veel zorgorganisaties worstelen met het thema domotica. Vaak is er al domotica in huis, maar hoe nu verder? Om te komen tot een succesvolle implementatie van domotica binnen de langdurige zorg hebben wij een aanpak ontwikkeld die bestaat uit vijf stappen.

Stap 1 - Vergroot kennis van domotica
In deze stap oriënteert het  domoticateam zich breed op het thema ‘domotica’. Doel is het vergroten van kennis en ervoor zorgen dat alle leden van het domoticateam dezelfde (domotica)taal spreken en eenzelfde uitgangsituatie hebben.

Stap 2 - Maak een visie op zorg en domotica
In deze stap ontwikkel je een visie op zorg in combinatie op een visie op domotica. Hoe willen wij domotica in onze zorg gebruiken?

Stap 3 - Kaders domotica opstellen
In deze stap stel je kaders voor domotica en kom je tot een programma van eisen.

Stap 4 - Leveranciersselectie
Hier vindt de leverancierselectie en contractering plaats.

Stap 5 - Implementatie
In deze stap wordt domotica geïmplementeerd en in gebruik genomen.

Succesfactoren

Voordat u van start gaat met het stappenplan is het van belang een domoticateam te formeren, bestaande uit mensen uit het primaire proces, technische dienst, facilitair en ICT. Eventueel betrek je ook cliënten en verwanten. Door zo’n breed opgezet domoticateam creëer je draagvlak in je organisatie en zorg je voor kennisborging.

Na de implementatiefase (de fase na het eerste gebruik) breekt de tijd aan van ‘gewoon gebruik’. Het is in deze periode belangrijk dat domotica goed geborgd is in de organisatie. Al tijdens de implementatiefase moet de borging van domotica georganiseerd worden. Waar beleg je domotica? Hoe organiseer je beheer? Wat voor een domotica-functionarissen heb je nodig? 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners ondersteunt u bij het succesvol implementeren van domotica. Wij kunnen u ondersteunen door de projectleiding op ons te nemen of in één of meer stappen onze onafhankelijke expertise in te brengen. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u bij een visie op e-health.

Domotica in perspectief

M&I/Partners heeft in 2019 het “Domotica in perspectief” rapport uitgebracht. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten en kunnen wij een vervolg presenteren: Domotica-leveranciers in perspectief.
Een zorg minder met technologie | 7 september 2022

Een middag vol inspiratie en inzichten over hoe de zorg écht anders kan en welke rol technologie daarin speelt. Met Teun Toebes én de inmiddels bekende inspirerende leveranciersmarkt. Bent u er ook bij?

Aanmelden voor zorginnovatiemiddag

Kennis is er om te delen!

In instellingen voor langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) hoor je steeds vaker het begrip ‘leefcirkels’. Wat zijn leefcirkels nu eigenlijk? Moet je er als instelling aan willen beginnen? Hoe dan? Is het een kwestie van de juiste techniek aanschaffen, of moet je beginnen met het aanpassen van je visie?

Lees verder