Architectuurreview

Architectuurreview


Omdat met het daadwerkelijk doorvoeren van een verandering veel geld is gemoeid, ligt het voor de hand het geschetste beeld onafhankelijk te toetsen. Gaat de architectuuroplossing tegemoet komen aan de doelen en concrete eisen? Is de oplossingsrichting realistisch en haalbaar? Zijn er alternatieven denkbaar? Waar liggen de belangrijkste risico's? Moeten we dit eigenlijk sowieso wel willen?

Ook als een verandering al ingezet is, is het nuttig om een architectuurreview uit te voeren. Bijvoorbeeld om te kijken of de ontwikkelende architectuur nog in voldoende mate tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Een architectuurreview levert nuttige bevindingen en conclusies (zoals kansen en risico's) én een concreet advies over het eventueel bijstellen van de ingezette verandering.

Bent u benieuwd of uw architectuur nog voldoet en past bij uw huidige koers? Neem contact op met Gert en verken de mogelijkheden.
Maak kennis met

Meer achtergrond over onze architectuurstijl?Relevante case

Havenbedrijf Amsterdam inrichting informatiearchitectuur

Havenbedrijf Amsterdam inrichting informatiearchitectuur

Havenbedrijf Amsterdam vroeg M&I/Partners inzicht te geven in het applicatielandschap, de informatiestromen en onderliggende infrastructuur. Eric Rijnboutt heeft een start gemaakt met de opbouw van de informatiearchitectuur. Met als resultaat een set 'praatplaten' die de organisatie inzicht geeft in de huidige informatievoorziening.

Lees meer

Relevante kennis

Angst voor architectuur
18-06-2018

Angst voor architectuur

Lees meer
Terug naar de kern van architectuur
13-06-2017

Terug naar de kern van architectuur

Lees meer