Informatieveiligheid

Informatieveiligheid


Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid en zorg. Patiënten en burgers verwachten een optimale en veilige digitale dienstverlening. Maar zijn uw medewerkers i-bewust en zijn de data waar nodig veilig opgeslagen? Weet uw organisatie wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Bent u beschermd tegen cyberattacks en ransomware?

Informatiebeveiliging

Steeds meer zorginstellingen en overheidsorganisaties maken een digitale transformatie door. Digitale informatie en gegevens spelen hier een belangrijke rol in. Informatieveiligheid en privacy staat voor veel organisaties dan ook hoog op de agenda. De samenleving vraagt dat organisaties hun systemen en werkwijzen aantoonbaar beveiligen. Goed georganiseerde informatiebeveiliging is dan ook een randvoorwaarde voor een veilige zorg en optimale dienstverlening van een gemeente. Het is een continu proces dat geborgd dient te worden binnen uw organisatie. Hierbij is het voortdurend zoeken naar de balans tussen beveiligingsmaatregelen enerzijds en bruikbaarheid en toegankelijkheid van de gegevens anderzijds.

Inrichting informatiebeveiliging

Zowel bij de overheid, in het onderwijs als in de zorg is M&I/Partners intensief betrokken bij de inrichting van informatiebeveiliging. Wij zorgen voor een blijvend werkend systeem en het verhogen van de veiligheid van gegevens. M&I/Partners helpt u met het ontwerpen van een digitale strategie waarin informatieveiligheid en privacy vanaf het begin een belangrijke plaats heeft.

Bewustwording

Bewustwording medewerkers van groot belang bij informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging moet onderdeel worden van de cultuur van een organisatie. Het vraagt om een aanpassing in houding en gedrag van medewerkers. Bij uw medewerkers is het meeste te halen als het gaat om de beveiliging van digitale informatie. Informatiebeveiliging staat en valt met hoe uw medewerkers met de technologie, ICT en gegevens omgaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij ondersteunen u met de volgende advies- en implementatiediensten:

 • uitvoeren van de Scan NEN 7510, BIG of kennisnet IBP-normenkader
 • opstellen en formuleren van adequaat, praktisch en gedragen informatiebeveiligingsbeleid
 • uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van beveiligingsplannen
 • begeleiding bij de realisatie van beveiligingsplannen
 • uitvoeren van Informatieveiligheid en privacy bewustwordingscampagnes
 • opzetten en inrichten van identity & access management
 • borgen van continuïteit binnen uw organisatie
 • begeleiding en invoeren van (minimale) maatregelen rondom de privacywetgeving
 • leveren van een Functionaris Gegevensbescherming op afstand
 • invullen van de Security Officers-rol (CISO) in uw organisatie
 • delen van onze praktijkkennis in workshops en masterclasses

M&I/Partners helpt u te voldoen aan de en andere privacywet- en –regelgeving en zorgt voor een duidelijk visie op privacy. De ervaren adviseurs van M&I/Partners ondersteunen u met het implementeren en borgen van informatiebeveiliging en privacy in uw organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op.
Maak kennis met

Masterclass informatieveiligheid: ga zelf aan de slag met informatieveiligheid en privacy en maak een vliegende start in uw organisatie! Neem contact op met Ralph.Relevante case

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

Informatieveiligheid is een belangrijk thema binnen veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Om de regio's hierbij te ondersteunen is een traject van collegiale toetsing opgezet. M&I/Partners voert deze collegiale toetsing bij alle 25 regio's uit.

Lees meer

Relevante kennis

Wat is nou de bedoeling van die AVG?
28-11-2018

Wat is nou de bedoeling van die AVG?

Lees meer
Verbureaucratisering van Privacy is gelukt
02-11-2018

Verbureaucratisering van Privacy is gelukt

Lees meer