Home | Werken bij | Contact
Alle ervaringen
Zorg
Landelijke overheid
Lokale overheid
Veiligheidsregio's
Onderwijs
Woningcorporaties

ICT Benchmark GGZ 2011

Diverse GGZ-instellingen
26 januari 2012

In 2011 heeft M&I/Partners voor de tweede keer een ICT Benchmark specifiek voor de GGZ uitgevoerd. De benchmark is ontwikkeld door M&I/Partners in samenwerking met een aantal van de deelnemende GGZ-instellingen. De ICT Benchmark brengt de ICT-kosten van een GGZ-instelling in kaart op basis van een specifiek voor de branche ontwikkeld Total Cost of Ownership model.

De resultaten van de tweede ronde (over boekjaar 2010) laten een lichte stijging in de ICT-kosten zien ten opzichte van de eerste editie. Een gemiddelde GGZ-instelling geeft jaarlijks € 3.367,- per werkplek uit aan ICT-kosten. Dit bedrag is opgebouwd uit de totale ICT-kosten (zowel kapitaallasten als exploitatiekosten) van een GGZ-instelling omgeslagen naar het aantal werkplekken. Dit bedrag komt overeen met een percentage van 4,1% van de omzet. In de ICT Benchmark GGZ 2011 is verder specifiek ingezoomd op de kosten voor het ZIS/EPD. Hier zien we grote verschillen tussen de deelnemers, gemiddeld geeft een deelnemer € 791,- per concurrent user uit aan het ZIS/EPD. De laagste en hoogste waarde liggen met
€ 451,- en € 2.151,- ver uit elkaar.

Naast het inhoudelijk cijferwerk is de belangrijkste taak van M&I/Partners bij een dergelijke benchmark om er voor te zorgen dat de uitkomsten van de deelnemers met elkaar vergelijkbaar zijn. Dit doen we door eenduidige definities te hanteren en alle gegevens te valideren in het benchmark proces. Vervolgens is de kracht van M&I/Partners om samen met de deelnemers een verklaring te zoeken voor de verschillen en zo het leereffect van elkaar maximaal te faciliteren. Hierbij putten we uit onze specifieke kennis van de GGZ-sector en onze expertise op het gebied van IT-economics.

In 2011 namen elf grote geïntegreerde GGZ-instellingen deel aan de benchmark. In 2012 wordt de benchmark opnieuw uitgevoerd. Zie www.mxi.nl/ictbenchmark voor meer informatie.

Bart Groothuis
Meer informatie?
Bart Groothuis

bart.groothuis@mxi.nl

Lees ook
> ICT-kosten GGZ-instellingen blijven gelijk, 21 november 2011
> ICT Benchmark voor achtergrondinformatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties, Ziekenhuizen, Gemeenten, Onderwijs en de GGZ


VINDEN
DELEN
Nieuws
Mijn Zorg Log wint de Computable Award 2...
Terugblik CIO-platformbijeenkomst: prakt...
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%
Administratieve capaciteit zorgaanbieder...
Sfeerimpressie - Let's talk about Blockc...

Ervaringen
Zaans Medisch Centrum - Efficiënte ICT ...
Saffier De Residentiegroep blikt terug o...
Vilente – Eén integraal ECD
Het Prinses Máxima Centrum – Kennisov...
Registratie aan de Bron - minder registr...

Publicaties
Terugblik zorginnovatiemiddag!
Care-sector wisselt nauwelijks van ECD
E-HEALTHREIS een praktische gids naar su...
Patiëntportalen: de opstart voorbij
Bijdrage aan de ideale zorgwereld

Contactpersoon
Bart Groothuis

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers