Home | Werken bij | Contact
Alle ervaringen
Zorg
Landelijke overheid
Lokale overheid
Veiligheidsregio's
Onderwijs
Woningcorporaties

Diverse woningcorporaties

KCC Benchmark woningcorporaties 2012
6 juni 2012

In 2012 heeft M&I/Partners voor de tweede keer de Benchmark Klant Contact Center (KCC) voor Woningcorporaties uitgevoerd. Uit deze benchmark bleek dat het aantal inkomende klantcontacten over reparatieverzoeken per VHE met circa 30% is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Mogelijke oorzaken zijn bezuiniging op het planmatig onderhoud, verouderd woningbezit, relatief weinig nieuwbouw en doorstroom (nieuwe) bewoners die in het begin relatief meer telefoonverkeer generen.

Het doel van de Benchmark Klant Contact Center (KCC) is het KCC van grotere (20.000 VHE plus) corporaties langs een aantal invalshoeken in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. De inzet is om daarbij maximaal van elkaar te leren en ‘best practices’ te achterhalen. De benchmark gaat in op de tien belangrijkste processen zoals die binnen het KCC ingericht zijn, zoals reparatieverzoeken, (huur)incasso en woonruimteverdeling. Elk proces is beschreven in termen van een aantal onderliggende (standaard)taken waardoor duidelijk wordt wat binnen het KCC wordt afgewikkeld en wat in de back-office. Zowel telefonie, e-mail, internet als post zijn meegenomen, alleen de balie valt buiten scope. Aan de benchmark namen in 2012 zes grote corporaties deel.

Meer weten over de Benchmark Klant Contact Center voor Woningcorporaties? Neem dan contact op met Ies van Rij.

Lees ook

Je doet het pas goed als je weet hoe een ander het doet, interview Paul-Peter Kurse van Woonbedrijf
Forse toename inkomende klantcontacten over reparatieverzoeken bij woningcorporaties


VINDEN
DELEN
Nieuws
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%
ICT-kosten opmerkelijk stabiel
De gemeentelijke ICT-kosten door de jare...
ICT-kosten dalen in de GGZ
ICT in de Care: op weg van kostenpost na...

Ervaringen
Bergopwaarts – Reorganisatie functione...
Portaal - ERP-implementatie
Woonwaard - Implementatie nieuwe systeme...
Woonbron - Enthousiaste klanten zijn aan...
RWS Partner in wonen

Publicaties
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Nieuwsbrief M&I/Partners
Jubileumsymposium 30 jaar M&I/Partne...
Nieuwsbrief M&I/Partners

Contactpersoon
Ies van Rij

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers