Home | Werken bij | Contact
Alle ervaringen
Zorg
Landelijke overheid
Lokale overheid
Veiligheidsregio's
Onderwijs
Woningcorporaties

Diverse ziekenhuizen

ICT Benchmark Ziekenhuizen 2010
10 maart 2011

Jaarlijks organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Deelname hieraan biedt ziekenhuizen inzicht in hun eigen ICT-kosten en geeft de mogelijkheid om de kosten te vergelijken met die van andere instellingen binnen de branche.

Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde automatiseringsgraad bij ziekenhuizen oploopt. Deze stijging kunnen we concluderen uit het feit dat het aantal ICT-werkplekken nog steeds toeneemt, namelijk van 0,86 ICT-werkplekken per medewerker (in fte) in 2006 naar 1,06 ICT-werkplekken per medewerker (in fte) in 2010. Door de stijging van de ICT-werkplekken in de laatste jaren vindt er een daling plaats van de ICT-kosten per werkplek. Gaven de ziekenhuizen in 2007 nog € 4.475 uit per werkplek, in 2010 is dat nog maar € 3.700. Door de hogere automatiseringsgraad nemen uiteraard de totale ICT-kosten toe, met name de stijging van softwarekosten voor de ondersteuning van het primaire zorgproces.

De deelnemers aan de ICT Benchmark Ziekenhuizen deelden tijdens verdiepingsbijeenkomsten een aantal best practices met elkaar ten aanzien van het gebruik van ICT. Ook werd gesproken over mogelijke kostenbesparingen.

In 2010 namen tien ziekenhuizen aan de benchmark deel.

Meer informatie?
Antoon van Luxemburg
Patrick van Eekeren
Sanneke van der Linden

Lees ook
Automatiseringsgraad bij ziekenhuizen loopt op,
19 november 2010
ICT Benchmark voor achtergrondinformatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties, Ziekenhuizen, Gemeenten, Onderwijs en de GGZ


VINDEN
DELEN
Nieuws
Sfeerimpressie - Let's talk about Blockc...
ICT implementeren?
Patiëntenportaal heeft weinig impact
‘Ik bemoei m’n eigen nergens meer me...
Borging ECD-implementatie: meer dan alle...

Ervaringen
Vilente – Eén integraal ECD
Zaans Medisch Centrum - Efficiënte ICT ...
Het Prinses Máxima Centrum – Kennisov...
Registratie aan de Bron - minder registr...
Isala - Businesscase Track and Trace med...

Publicaties
E-HEALTHREIS een praktische gids naar su...
Patiëntportalen: de opstart voorbij
Bijdrage aan de ideale zorgwereld
Blockchain: Denken én Doen
Ziekenhuizen outsourcen steeds meer ICT

Contactpersonen
Antoon van Luxemburg
Patrick van Eekeren
Sanneke van der Linden

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers