CIO-platformbijeenkomst: duurzame zorgvernieuwing door regionaal samenwerken

CIO-platformbijeenkomst: duurzame zorgvernieuwing door regionaal samenwerken


09 oktober 2019 - 15:00 - 09 oktober 2019 - 19:30 | Sparrenheuvel 32 Zeist

In de aankomende CIO-platformbijeenkomst nemen koplopers u mee in hun aanpak om zorgvernieuwing te realiseren in regionale samenwerking. Bent u er ook bij? Meld u tijdig aan. Er is een beperkt aantal plaatsen.

De CIO-platformbijeenkomst van woensdag 9 oktober 2019 staat in het teken van ‘Duurzame zorgvernieuwing door regionaal samenwerken’. Met regionaal samenwerken worden thema’s als preventie, continuïteit van zorg en vraagstukken op het snijvlak van zorg, maatschappij en sociaal domein opgepakt.

Bij het sturen op een gezondere regio is het zoeken naar handvatten. Inzicht in data, prestaties en de keten is daarbij noodzakelijk, maar hoe bereik je dat inzicht? Als de voorzittersrol in een regionale samenwerking vaak bij de grootste partij terecht komt: hoe gaan zij om met dat leiderschap? Hoe kom je tot opschaling en hoe organiseer je de vernieuwing – binnen – maar ook over de grenzen van de eigen organisatie?

Programma

15.00 - 15.30 uur Inloop & ontvangst
15.30 - 15.40 uur Opening door Antoon van Luxemburg, van M&I/Partners
15.40 - 16.10 uur Van middelpunt van vliegende kracht
16.10 - 16:40 uur Van bestuurder naar landschapsarchitect
16:40 - 17.10 uur Huizenprijs als medicijn
17.10 - 17.30 uur Plenaire discussie doorJan Houben, van M&I/Partners
17.30 - 19.00 uur Afsluiting met borrel & buffet


Van middelpunt van vliegende kracht
Corné Mulders, CIO, UMC Utrecht

Het UMC Utrecht loopt voorop in medische innovaties. Ook met het EPD en patiëntportaal namen ze een koplopersrol. Maar weten zij als grootste ziekenhuis in Midden Nederland hun positie ook letterlijk tot voordeel in te zetten? Corné Mulders, sinds 2016 CIO van UMC Utrecht, vertelt over de samenwerking in regio Utrecht en de manier waarop het UMC Utrecht stuurt op vernieuwing in zorg en informatievoorziening. Hoe wordt gekomen tot opschaling en welke organisatorische factoren spelen daarbij een rol. Dit doet hij o.a. aan de hand van de casus ‘RAKU’ waarin vier ziekenhuizen in de regio werken aan verbeterde oncologische zorg en aan de hand van UMC Thuis, waar patiëntenzorg naar thuis verplaatst wordt en gesupport door meerdere samenwerkende zorgverleners.


Van bestuurder naar landschapsarchitect
Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur, Sensire

De Achterhoek kent van oudsher een sterke onderlinge cultuur. Als grootste zorgorganisatie in deze regio biedt Sensire wijkverpleging, gespecialiseerde en intramurale zorg. Sensire doet dit vanuit de belofte 'Leven zoals u wilt'. De organisatie realiseert zich dat een vernieuwing nodig is om te komen tot een toekomstig bestendig zorgmodel en wil daarom nieuwe zorgoplossingen ontwikkelen. Zo oriënteren ze zich op een verdere inrichting van het landschap in de regio met een PGO. Ook werken ze samen met het ziekenhuis Slingeland aan een 'verkeerstoren' die data van patiënten in hun gehele ziekteproces gaat monitoren. De ziekenhuizen willen van de Achterhoek in 2025 de gezondste regio van Nederland maken. Maarten van Rixtel zal in zijn verhaal nadrukkelijk de relatie leggen tussen de visie van Sensire, de regio-ambities en het vinden van nieuwe (digitale) zorgoplossingen.


Huizenprijs als medicijn!
Martijn Kriens, directeur business development, Amsterdam health & technology institute

Samenwerking in de keten van zorg van thuis tot en met academische ziekenhuizen is belangrijk. Maar net zoals levertraan goed voor je is maar niet makkelijk te slikken doet samenwerking soms ook pijn. Amsterdam health & technology institute is een stichting die zich richt op innovatie in de zorg. Deze innovatie ontstaat onder andere door een focus op het omzetten van operationele data in voor beslissingen bruikbare data. Bijvoorbeeld door het creëren van transparantie in de zorgketen tussen 15 zorginstellingen over de effecten van innovaties. Of door het beter meetbaar maken van vooruitgang. Is Amsterdam gezonder geworden door beleid of omdat de huizenprijzen gestegen zijn?

Voor wie?

M&I/Partners biedt al diverse jaren met succes een interessant CIO-platform om brandende zorg- en digitaliseringsvraagstukken onder de aandacht te brengen. De CIO-platformbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg en Overheid: te weten leden Raad van Bestuur, CIO's, informatiemanagers en hoofden ICT.


 Aanmelden


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.