Informatie-uitwisseling in de zorg

Informatie-uitwisseling in de zorg


11 juni 2020 - 12:00 - 11 juni 2020 - 12:45 | Online lunchsessies

De coronacrisis vraagt het uiterste van de zorg. In eerste instantie om de patiëntenstroom richting ziekenhuizen en IC op te vangen. Inmiddels zijn daar veel aanvullende vraagstukken bijgekomen, waaronder het weer opstarten van de niet-corona zorg. Slimme oplossingen op het gebied van informatievoorziening, informatie-uitwisseling en technologie zijn daarbij cruciaal.

Online lunchsessies over digitale transformatie in de zorg

M&I/Partners organiseert komende tijd op diverse donderdagen van 12.00 tot 12.45 uur een online lunchsessie waar deze cruciale thema’s aan bod komen. CIO’s en (eind)verantwoordelijken voor digitale transformatie van diverse zorgorganisaties delen tips, praktijkervaringen en mogelijkheden voor de zorg tijdens en na de coronacrisis. 

11 juni - Informatie-uitwisseling in de zorg

Donderdag 11 juni vindt de derde lunchsessie plaats met als onderwerp ‘informatie-uitwisseling in de zorg’.Juiste en veilige informatie-uitwisseling is cruciaal in de zorg. De coronacrisis heeft nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk het is te beschikken over de juiste informatie over patiënten en cliënten. Zijn we op de goede weg? Wat zijn de succesverhalen en geleerde lessen? Is gegevensuitwisseling door de coronacrisis daadwerkelijk in een stroomversnelling geraakt? Hoe verhouden deze lessen en versnellingen zich tot de komende wetgeving?

Donderdag 11 juni gaan we in gesprek met Jasper van Sambeek, directeur Sleutelnet en Jeroen Kleinjan, voorzitter Raad van Bestuur bij Carintreggeland onder het motto: wat heeft drie maanden corona nu echt betekend voor informatie-uitwisseling in de zorg?

Voor wie

M&I/Partners organiseert al diverse jaren events om brandende zorg- en digitaliseringsvraagstukken onder de aandacht te brengen. Deze online lunchsessies zijn uitsluitend bestemd voor onze relaties in de zorg: te weten leden Raad van Bestuur, CIO's, informatiemanagers, hoofden ICT en (eind)verantwoordelijken voor digitale transformatie. 

Terugblik - Doorpakken op digitale innovatie

Terugblik - De rol van CIO in crisistijd Aanmelden voor 11 juni


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Na aanmelding ontvangt u van ons de link naar de online lunchsessie.