Zorginnovatiemiddag - Digitale nabijheid in de care

Zorginnovatiemiddag - Digitale nabijheid in de care


23 september 2020 - 23 september 2020 | Nader te bepalen

Wat eerst een enorme uitdaging leek is binnen een paar weken bijna ‘het digitale normaal’ geworden. Contacten met ambulante cliënten gebeuren op grote schaal digitaal, cliënten worden intramuraal geholpen om digitaal contact te onderhouden met hun familie en veel consulten vinden op afstand plaats. Natuurlijk zijn er opstart problemen geweest, maar we horen steeds vaker dat we deze digitaliseringsslag niet meer loslaten. Digitale nabijheid is daarmee een begrip geworden in deze periode. Een compliment naar jullie die dit mogelijk hebben gemaakt en de zorg draaiende hebben gehouden.

Zorginnovatiemiddag - Digitale nabijheid

Dit jaar organiseren wij onze zorginnovatiemiddag voor de vijfde keer. Een lustrum dat we grootst met jullie gingen vieren. Hoe anders pakt 2020 voor ons allemaal uit. Net als jullie met jullie klanten gaan ook wij op zoek naar een passende vorm om elkaar op 23 september toch te ontmoeten. Op een veilige manier, passend binnen de richtlijnen die we allemaal naleven. Wij hebben in onze omgeving op digitaal gebied zoveel moois zien gebeuren. Digitale nabijheid is een thema waar we dan ook graag met jullie over in gesprek gaan en elkaar in willen inspireren. Hoe hebben jullie deze periode beleefd? En wat bleek uiteindelijk lastiger of makkelijker dan gedacht? Welke digitale innovaties blijven na de crisis? Wij delen samen met een paar zorgprofessionals onze ervaringen. En reflecteren met jullie hoe we deze digitale versnelling gaan vasthouden en versnellen.

Save the date – 23 september

We vragen jullie om woensdag 23 september in je agenda te reserveren voor de zorginnovatiemiddag: ‘digitale nabijheid in de care’.

Het lijkt ons fantastisch om elkaar in september weer te ontmoeten en te inspireren. Laat hier alvast weten of je er mogelijk bij bent. Dan organiseren wij een inspirerende middag, in welke vorm ook.Aanmelden save the date


Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.