Seminar intergemeentelijke ICT-samenwerking

Seminar intergemeentelijke ICT-samenwerking


27 juni 2018 - 12:00 - 27 juni 2018 - 17:00 | Sparrenheuvel 32, Zeist

Vanaf de eerste intergemeentelijke ICT-samenwerking in Friesland  (ISZF) in 2004 is er een gestage toename te zien in Nederland. Inmiddels zijn we bijna 15 jaar verder en kunnen we in ieder geval concluderen dat samenwerken op ICT gebied niet bepaald makkelijk gaat. Er zijn mooie successen geboekt maar vele samenwerkingen kennen hun hobbels en enkele samenwerkingen zijn inmiddels weer beëindigd. 

Seminar ICT-samenwerking

Deze middag vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Wat zijn cruciale succesfactoren? Wat zijn mogelijkheden om beter samen te werken of ben je eigenlijk niet beter af als je automatisering naar de markt brengt? Welke toekomstperspectieven (zoals Common Ground) spelen een rol in de verdere ontwikkeling van intergemeentelijke samenwerkingen? Bent u er ook bij?

Programma

12:30: Inlooplunch 
13:00 Opening
Opening door dagvoorzitter Almar Wimer Siebenga, fac. directeur samenwerking bevolkingsonderzoeken
13:10 BZK onderzoek
Intergemeentelijke samenwerking, over governance, vertrouwen en falen in de uitvoering door Henriëtte van den Heuvel, directeur Platform Shared Services bij de Overheid
13:30 Praktijkcase
Samenwerken en herindelen van een GR naar een nieuwe gemeente door Paul Kalisvaart, directeur ISHW, Hoekse Waard
14:00 Praktijkcase
Samenwerken en doorontwikkelen; werken vanuit een centrumgemeente concept door Willem Zwijgers, directeur Equalit
14:30 Pauze 
15:00 Praktijkcase
Niet samenwerken maar outsourcen door Remco Schilderink, CIO Almere
15.30 Common Ground
Een nieuw perspectief door Raymond Alexander, Hoofd ICT Den Bosch en initiatiefnemer Common Ground
16:00 Discussie
‘Hoe nu verder?’ onder leiding van Jos Smits, professional partner bij M&I/Partners en mede initiatiefnemer Common Ground
16:30 Afsluiting en Netwerkborrel


De middag is georganiseerd door Henriëtte van den Heuvel, Jos Smits en Almar Wimer Siebenga, vanuit onze professionele belangstelling en betrokkenheid bij de ontwikkeling van een krachtige ICT-infrastructuur.

Inschrijven


Meld je hier aan