Jubileum

Jubileum


35 jaar M&I/Partners

In 2020 bestaat M&I/Partners 35 jaar. Deze mijlpaal vieren wij onder andere met het cadeau geven van een opdracht op het gebied van Artificial Intelligence voor een organisatie in de zorg en/of overheid. Wij willen daarmee onze kennis en ervaring op het gebied van complexe organisatie- en ICT-vraagstukken zichtbaar maken. Onze inzet daarvoor is ongeveer 600 tot 700 adviesuren (met een waarde van 100.000, - euro). De inschrijving om kans te maken op dit cadeau is gesloten.

Selectiecommissie

Wij selecteren drie tot maximaal vijf voorstellen die hun projectvoorstel mogen pitchen. Eind november worden deze voorstellen gepresenteerd aan een onafhankelijke selectiecommissie, die de uiteindelijke winnaar selecteert. De selectiecommissie bestaat uit

  • Emile Aarts (hoogleraar computer science, tot mei dit jaar rector magnificus van Tilburg University en daarvoor onder meer Chief Scientific Officer van Philips Research)
  • Hans Wanders (adviseur Algemene Bestuursdient bij het ministerie van BZK, tot eind vorig jaar CIO Rijk)
  • Sjaak Wijma (voorzitter raad van bestuur Zorginstituut Nederland, gynaecoloog en daarvoor onder meer voorzitter van de NVOG).