Jubileum


M&I/Partners bestond in 2020 35 jaar. Een jubileum dat gevierd moet worden. Deze mijlpaal vierden wij onder andere met een pro deo opdracht op het gebied van AI voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Afgelopen periode hebben wij samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart ontwikkeld voor succesvolle implementatie van Artificial Intelligence in het zorgproces. Dit in combinatie met de implementatie van de twee AI-toepassingen: één aan de diagnostische kant en één aan de kant van logistieke optimalisatie.

Het instrument voor succesvolle AI-implementatie

U wilt aan de slag met Artificial Intelligence. Maar waar begint u en hoe? Het daadwerkelijk inzetten van AI blijkt een ander verhaal. Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. M&I/Partners heeft in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart ontwikkeld die u helpt bij het succesvol implementeren van AI binnen uw organisatie. De AI-Routekaart helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren.

 

AI-Routekaart M&I/Partners

De AI-Routekaart

Inzet van AI voor Fundusscreening

Introductie AI-jubileumopdracht