Juiste zorg op de juiste plek


De juiste zorg op de juiste plek is de komende jaren onderdeel van ons werk. Mede door de coronacrisis hebben we een spoedcursus ‘digitale zorg leveren’ gekregen. We weten nog niet wat de consequenties van deze periode op de langere termijn zijn. Wel zijn er deze periode zaken opgevallen die de juiste zorg op de juiste plek onderschrijven.

  1. Zorg op de juiste plek: tijdens de crisis is er veel gebruik gemaakt van beeldbellen en andere digitale oplossingen en heeft veel zorg via andere lijnen deels plaatsgevonden.
  2. Zinnige zorg: er is veel zorg niet geleverd tijdens de coronacrisis. Dit pakt niet altijd positief uit maar heeft ons wel aan het denken gezet of we alle zorg die we leveren ook wel altijd moeten doen.

Doorpakken op digitale innovatie

De reguliere zorg wordt inmiddels weer opgepakt. Nu moeten we zorgen dat we een deel van het geleerde ‘digitale zorg leveren’ vasthouden. Maar hoe doe je dit als zorginstelling? Wanneer kies je waarvoor? 

Keuzehulp: juiste zorg op de juiste plek

We hebben samen met experts in de zorg een keuzehulp ontwikkeld voor de juiste zorg op de juiste plek. Deze keuzehulp biedt vanuit de behoeften van zorgverleners en patiënten een keuzehulp bij de verschillende mogelijkheden van zorgverlening en de benodigde (digitale) instrumenten. Je bedenkt welke handelingen je wilt uitvoeren en wij hebben daar de mogelijkheden die daar voor zijn in het nastreven van zorg op de juiste plaats aan gekoppeld. Deze tool helpt in het denkproces naar het juiste evenwicht tussen fysieke zorg en zorg op afstand.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u een keer samen door de keuzehulp heenlopen neem dan vrijblijvend contact op met Rutger Leer.