Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Bedrijfsvoering in het sociaal domein


18 februari 2016

De decentralisaties in het sociaal domein zijn vanaf 2015 een feit. Gemeenten zijn sinds een jaar aan zet. M&I/Partners heeft een 5-fasenmodel ontwikkeld waarmee een gemeente haar bedrijfsvoering optimaal kan afstemmen op de fase waarin het sociaal domein zich bevindt.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.