Onderzoek telecom en sourcing bij ziekenhuizen


M&I/Partners voert regelmatig onderzoek uit naar de stand van zaken binnen de zorgsector. Zo bleek uit een recent onderzoek naar telecomvoorzieningen bij ziekenhuizen, dat ziekenhuizen gelijkluidende keuzes maken bij de vernieuwing van hun telecomvoorzieningen. Daarnaast zijn we onlangs gestart met een onderzoek naar vraagstukken rondom storage en sourcing binnen ziekenhuizen.

Ziekenhuizen maken gelijkluidende keuzes als het gaat om de vernieuwing van hun telecomvoorzieningen. Dit blijkt uit een onderzoek dat M&I/Partners recentelijk uitvoerde onder negen ziekenhuizen die recentelijk hun telecomvoorzieningen hebben vernieuwd of dat binnenkort gaan doen.

Het onderzoek richtte zich op de keuzes die ziekenhuizen maken en de achterliggende beweegredenen bij de inrichting van telecomoplossingen. Deze keuzes en argumenten hebben wij inzichtelijk gemaakt via het model de ziekenhuis telecom referentiearchitectuur. Daarnaast behandelt het de functionaliteit van de bedrijfstele- en datacommunicatie, toegepaste technologieën, integratie tussen verschillende oplossingen en implementatieaspecten. Met deze referentiearchitectuur kunnen ziekenhuizen grip houden op de implementatie van hun telecomvoorzieningen.

Het rapport met de bevindingen van het onderzoek en de uitleg over de referentiearchitectuur kunt u hieronder downloaden!Terug naar het overzicht

M&I/Partners adviseert en begeleidt u en uw organisatie bij het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van uw selectietrajecten, het uitvoeren van contractmanagement en bij succesvolle ICT-regie.

Lees verder

of

Ontdek onze publicaties

Gerelateerde publicaties

Voor steeds meer organisaties is ICT van strategisch belang, maar geen kernactiviteit. Daarom wordt steeds vaker de sourcingsvraag gesteld: Waar gaan we de ICT onderbrengen? Vanwege het strategisch belang bij onszelf? Of is het juist zaak om de ICT over te laten aan professionele marktpartijen? Wat is wijsheid en wat is het goedkoopst? Lees onze praktijkervaringen!

Lees verder

Steeds meer organisaties besteden taken op het gebied van ICT-systeembeheer uit aan een externe dienstverlener. Maar hoe houden we de regie over de ICT-activiteiten die we gaan uitbesteden? Ontdek de benodigde rollen, taken en competenties om uw ICT-beheer zorgeloos uit te besteden. 

Lees verder