Samenwerking in zorg: van strategie tot een werkende informatievoorziening


Onder invloed van trends als marktwerking, spreiding en concentratie, en kwaliteit en veiligheid zoeken partijen in de zorg elkaar steeds meer op. Zowel in de (verticale) keten van eerste, tweede en derde lijn, als horizontaal tussen vergelijkbare partijen. In het geval van horizontale samenwerking tussen ziekenhuizen resulteert deze momenteel op veel plaatsen in een fusie.

Samenwerking in de zorg – van strategie tot een werkende informatievoorziening

Wat de aard van de samenwerking ook is, hoever die ook gaat en welk doel ermee wordt nagestreefd: samenwerking kan alleen op een efficiënte, veilige en klantgerichte wijze vormkrijgen als de processen goed worden ondersteund door informatievoorziening. En daar bestaat geen blauwdruk voor: vanuit de betrokkenheid bij een groot aantal samenwerkingsprojecten in de zorg weet M&I/Partners uit ervaring dat er veel wegen zijn die naar Rome leiden. Onze inzichten en ervaringen hebben we compact verwoord in een ‘praatplaat’: Samenwerking in de zorg – van strategie tot een werkende informatievoorziening.

Deze praatplaat laat zien waarop de samenwerking zich kan richten, welke overwegingen een rol spelen bij de inrichting van de samenwerking, met welke standaarden en voorzieningen u rekening moet houden en welke alternatieven er zijn voor een gezamenlijke informatievoorziening.Terug naar het overzicht

Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?

Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan

Gerelateerde publicaties

Privacy is heilig. Het loog er niet om, de disciplinaire maatregelen die het Haga Ziekenhuis onlangs trof tegen 85 medewerkers. Ze kregen allemaal een officiële waarschuwing omdat ze onrechtmatig in het Elektronisch Patiënten Dossier van realityster Samantha de Jong (Barbie) hadden gekeken. 

Lees verder

Een belangrijk onderdeel van die ICT is de informatievoorziening aan de patiënt. In ziekenhuizen wordt de informatievoorziening aan de patiënt onder meer opgelost met patiëntportalen. Maar in de praktijk komt dit proces toch maar moeizaam op gang. 

Lees verder