Samenwerking in zorg: van strategie tot een werkende informatievoorziening


Onder invloed van trends als marktwerking, spreiding en concentratie, en kwaliteit en veiligheid zoeken partijen in de zorg elkaar steeds meer op. Zowel in de (verticale) keten van eerste, tweede en derde lijn, als horizontaal tussen vergelijkbare partijen. In het geval van horizontale samenwerking tussen ziekenhuizen resulteert deze momenteel op veel plaatsen in een fusie.

Samenwerking in de zorg – van strategie tot een werkende informatievoorziening

Wat de aard van de samenwerking ook is, hoever die ook gaat en welk doel ermee wordt nagestreefd: samenwerking kan alleen op een efficiënte, veilige en klantgerichte wijze vormkrijgen als de processen goed worden ondersteund door informatievoorziening. En daar bestaat geen blauwdruk voor: vanuit de betrokkenheid bij een groot aantal samenwerkingsprojecten in de zorg weet M&I/Partners uit ervaring dat er veel wegen zijn die naar Rome leiden. Onze inzichten en ervaringen hebben we compact verwoord in een ‘praatplaat’: Samenwerking in de zorg – van strategie tot een werkende informatievoorziening.

Deze praatplaat laat zien waarop de samenwerking zich kan richten, welke overwegingen een rol spelen bij de inrichting van de samenwerking, met welke standaarden en voorzieningen u rekening moet houden en welke alternatieven er zijn voor een gezamenlijke informatievoorziening.Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

De ziekenhuizen staan nog maar aan het begin van het ERP-tijdperk. Ze kiezen ervoor eerst de basis goed neer te zetten om vandaaruit de stap te maken naar de echte voordelen die een geïntegreerd systeemlandschap te bieden heeft.

Lees verder

Ziekenhuizen erkennen in het Hoofdlijnenakkoord voor het eerst dat hun rol in de zorg verandert. Wat je verder ook tegen het Hoofdlijnenakkoord van de zorg kunt inbrengen; ik vind dat een moedige stap. In een wereld waar alles is gericht op groei zeggen de ziekenhuizen: wij gaan wat minder doen, wij zetten een stapje terug.

Lees verder