4 redenen om Data Management op projectenlijst te zetten

4 redenen om Data Management op projectenlijst te zetten


04 november 2013

Antoon van Luxemburg geeeft vanuit zijn praktijkervaring 4 redenen om data management in de projectenlijst te zetten.

1. Kwaliteit van data = kwaliteit van zorg

Juiste en volledige gegevens over patiënten en hun behandeling zijn cruciaal in elke fase van het zorgproces. Die gegevens zijn steeds minder onder controle van de zorgorganisaties zelf maar zijn verspreid over de gehele keten. Patiënten houden zelf een dossier bij, wisselen van zorgverlener en de verschillende fasen van het zorgproces worden door verschillende zorgorganisaties verzorgd.

Steeds meer werkprocessen en informatie ‘verdigitaliseren’, zoals het plannen van afspraken bij een poli dat vanaf thuis via internet gedaan kan worden. Vanuit hun ervaring met internet en andere branches zoals de financiële sector verwachten medewerkers en patiënten dat alle informatie digitaal, direct beschikbaar én up-to-date is.

Het real-time ontsluiten van allerhande gegevensstromen vanuit de diverse bronnen is voor zorgorganisaties een grote uitdaging. Sommige ziekenhuizen plannen om deze reden de opzet van een ‘Clinical Data Repository’ waarin klinische gegevens worden verrijkt vanuit andere systemen en bronnen.

2. Toename gegevensuitwisseling in de keten

Steeds meer zorgorganisaties gaan samenwerken en wisselen hiervoor gegevens uit. Het hanteren van standaarden als HL7 zijn nog geen garantie om tot goede gegevensuitwisseling te komen. Om goed te kunnen samenwerken wordt het standaardiseren van de betekenis van de gegevens (denk aan SNOMED, LOINC, etc) steeds belangrijker. De beschikbaarheid van het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen en ontwikkelingen als het uniform overdrachtsdossier van de NFU bieden handvatten voor ziekenhuizen om makkelijker te komen tot een intern organisatiebreed informatiemodel dat goed aansluit op ketenpartners.

3. Compliance en transparantie is een eis

De kwaliteit en efficiëncy van zorgorganisaties liggen onder een vergrootglas. Het publiek vraagt om transparantie over de kwaliteit van zorg, het liefst in ranglijsten, gebaseerd op cijfers die u zelf moet aanleveren. Kunt u geen cijfers aanleveren? Dan staat u onderaan in de ranglijst.

De wetgever en accrediterende instanties zien het op orde hebben van data management al lang niet meer als een keuze maar als een vereiste. Accountants en auditors beoordelen welke maatregelen u heeft genomen om de integriteit van data in systemen te borgen en vragen in toenemende mate om ‘integrity by design’.

4. De technologie springt voorwaarts

Smartphones die hartritmes bijhouden, medicijntabletten die weten dat ze zijn doorgeslikt, luiers die urine van baby’s analyseren. Een nieuwe wereld dient zich aan: de wereld waarin alles met een elektronische registratie wordt vastgelegd en via internet wordt doorgestuurd aan, onder andere, u de zorgverlener. Patiënten verwachten van u dat al die signalen worden gemonitord en dat adequaat wordt ingegrepen bij een afwijking. Enorme stromen gegevens moeten hiervoor worden opgeslagen en verwerkt. Is uw infrastructuur daar klaar voor?

Aan de kosten voor technologie zal het niet liggen, die zijn de laatste jaren drastisch omlaag gegaan. De Big Data hype zorgt voor een enorme vergroting van technische mogelijkheden tegen scherpe prijzen.
De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen