EPD-selectieraamwerk


De selectie van een EPD is een belangrijk maar tegelijk complex traject. Wat een organisatie moet doen om te komen tot een 'goede' EPD-selectie hangt af van vele factoren. Bijvoorbeeld de digitale strategie, nagestreefde doelen, de vertreksituatie (in hoeverre is al sprake van digitalisering), de ambities en de mogelijkheden. Om een passende aanpak te kunnen bieden voor verschillende klantvragen op het gebied van EPD-selecties, heeft M&I/Partners het 'EPD-selectieraamwerk' ontwikkeld.

EPD-selectieraamwerk

Met dit raamwerk kan u vaststellen waar uw ziekenhuis staat ten opzichte van de verschillende aspecten die rond een EPD-selectie én optimalisatie aan de orde zijn. Wij stellen samen met u vast wat de exacte behoefte is en hoe (met welke instrumenten) die behoefte het best kan worden ingevuld.Terug naar het overzicht

Optimalisatie en registratielastvermindering?

Haal meer uit uw bestaande EPD met de EPD-Quickscan.

Naar de EPD-Quickscan

Gerelateerde publicaties

We leven in een tijd waar ingrijpende digtiale veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees verder