EPD-selectieraamwerk


De selectie van een EPD is een belangrijk maar tegelijk complex traject. Wat een organisatie moet doen om te komen tot een 'goede' EPD-selectie hangt af van vele factoren. Bijvoorbeeld de digitale strategie, nagestreefde doelen, de vertreksituatie (in hoeverre is al sprake van digitalisering), de ambities en de mogelijkheden. Om een passende aanpak te kunnen bieden voor verschillende klantvragen op het gebied van EPD-selecties, heeft M&I/Partners het 'EPD-selectieraamwerk' ontwikkeld.

EPD-selectieraamwerk

Met dit raamwerk kan u vaststellen waar uw ziekenhuis staat ten opzichte van de verschillende aspecten die rond een EPD-selectie én optimalisatie aan de orde zijn. Wij stellen samen met u vast wat de exacte behoefte is en hoe (met welke instrumenten) die behoefte het best kan worden ingevuld.Terug naar het overzicht

Optimalisatie en registratielastvermindering?

Haal meer uit uw bestaande EPD met de EPD-Quickscan.

Naar de EPD-Quickscan

Gerelateerde publicaties

Zorgvisie ICT - Ook in de zorg is de juiste stuurinformatie cruciaal om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Integratie van EPD en ERP geeft inzicht in de effecten van keuzes op kwaliteit én kosten.

Lees verder

Bekijk onze praatplaten over elementen die bij kunnen dragen aan een informatievoorziening die voorziet in de veranderende behoeftes in een veranderend zorglandschap. Graag gaan wij met u in gesprek over de toekomst van de zorg in Nederland.

Lees verder