Vooruit kijken met beide benen op de grond

Vooruit kijken met beide benen op de grond


27 oktober 2016

In 2014 was Ted Dicks, binnen het programma VISD van KING/VNG, lid van het deelprojectteam implementatieondersteuning. Gedurende dat jaar hebben zij in negen regio's met zo'n tweehonderd informatie-/ICT-kundige deelnemers in zogenaamde werksessies, gewerkt aan de invoering van de decentralisaties die op 1 januari 2015 van start zouden gaan.

Tijdens de uitvoering van de werksessies werden twee punten (weer) pijnlijk duidelijk. Het eerste punt was het enorme gat tussen de bedenkers en uitvoerders van het beleid. In heel veel gemeentelijke beleidsplannen stond de ambitie verwoord en uitgewerkt dat per 1 januari de zorg voor gezinnen volledig integraal zou worden afgehandeld. ‘Uitvoerders, waaronder de ICT-collega’s in de gemeente, waren veelal niet gevraagd voor een ‘reality check’ op het geformuleerde beleid, laat staan betrokken bij het formuleren van het beleid,’ vertelt Ted Dicks.

Het tweede punt wat dat jaar pijnlijk naar voren kwam, was dat de aanpak van ‘wetje standaardpakketje’ hier niet ging werken. Wat de decentralisaties beogen is vernieuwing in de aanpak, inkoop en uitvoering van de zorg. Dat past niet in één uniform standaard regiesysteem, waar veel gemeenten toen wel naar op zoek waren.

We zijn nu bijna twee jaar verder. De meeste gemeenten hebben nu bijna of helemaal hun ‘basis op orde’. We gaan hard verder werken aan de zogenaamde transformatie. ‘Toch zie ik nog steeds dat gapende gat tussen beleid en de ICT-uitvoering. Daar wordt nog steeds te weinig met elkaar gepraat en te veel over elkaar. Herkent u dat ook?’

Ted Dicks

Principal adviseur
ted.dicks@mxi.nl
06 52 50 55 90
Lees mijn publicaties

Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?