Woningcorporaties investeren in ‘digitale corporatie’

Woningcorporaties investeren in ‘digitale corporatie’


30 juni 2016

Woningcorporaties investeren in de 'digitale corporatie'. Dit is terug te zien in de toename van ICT-kosten. De ICT-kosten per verhuureenheid stijgen naar € 152,-. Vorig jaar bedroegen de ICT-kosten nog € 137,-. Ook het uitbesteden van ICT en het aantal ICT-werkplekken per medewerker nemen toe. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties die M&I/Partners dit jaar uitvoerde onder 27 woningcorporaties.

Steven Bonnee: 'De verdere digitalisering en automatisering van de bedrijfsvoering is vooral terug te zien in de toename aan kosten die gemaakt worden voor applicaties.' Applicaties, inclusief de personele toerekening, zijn goed voor 59% van de totale ICT-kosten, zo blijkt uit de benchmark. Bonnee vervolgt: 'Het effect van de digitalisering van de corporatie zien we terug in de daling van het aantal medewerkers per VHE. Meer investeringen in het applicatielandschap zien we terug in een forse stijging van de kosten die voor applicaties worden gemaakt. De Digitale Corporatie staat bij veel corporaties hoog op de agenda en dit zien we terug in de kostenontwikkeling.'

Organisatie van ICT

Corporaties ontwikkelen een andere kijk op ICT. Het uitbesteden van ICT neemt toe, om zo meer aandacht te geven aan het belang van 'informatievoorziening' binnen de corporatie. Vooral kleinere woningcorporaties (minder dan 10.000 VHE) kiezen meer en meer voor het outsourcen van ICT. Ook wordt er door alle corporaties vaker gekozen voor SaaS-applicaties; waardoor de beheerlast voor de organisaties afneemt.

Verdere toename ICT-werkplekken

Het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per medewerker (in fte) is over de periode 2004 tot en met 2015 toegenomen van gemiddeld 1,1 tot 1,8 ICT-werkplekken per medewerker (in fte). Deze toename wordt vooral veroorzaakt door 'dubbele' ICT-werkplekken als gevolg van part-timers, externen en doordat steeds meer medewerkers een extra werkplek ter beschikking hebben in de vorm van een laptop of tablet. Hoewel veel corporaties het beleid voeren om het aantal ICT-werkplekken per medewerker te verminderen zien we dus een tegengestelde uit-komst.

ICT-volwassenheid en -trends

De benchmark van M&I/Partners kijkt ook naar de ICT-volwassenheid van de corporaties. Het proces 'hulp voor eindgebruikers' is net als voorgaande jaren het meest 'volwassen' georganiseerde ICT-proces. Het minst volwassen proces was 'Gegevensbeheer (kwaliteit van data)'.

Corporaties hadden in het bijzonder aandacht voor de Digitale Corporatie, Gegevensmanagement en Optimalisatie primair systeem. De komende twee jaar staan Cloud computing en de Digitale Corporatie hoog op de agenda voor de meeste corporaties.

 
Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties?Met de ICT Benchmark verbetert u de kwaliteit van uw dienstverlening binnen uw corporatie en leert u
efficiënter en effectiever te werken.

Doe mee met de ICT Benchmark!