In de startblokken voor de Omgevingswet

In de startblokken voor de Omgevingswet


17 december 2017 - Categorie: Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur - De nieuwe Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) komen eraan. Maar nog even niet. Afgelopen zomer werd bekend dat de ingangsdatum verplaatst is naar 2021. ‘Het is uitstel, geen afstel’, weet Miriam de Best. ‘De urgentie neemt hierdoor enigszins af, maar er is een veel beter alternatief dan wat langer achterover leunen: de extra tijd benutten om de komende veranderingen gedegen voor te gaan bereiden.’

M&I/Partners heeft in het recente verleden veel ervaring opgedaan met het begeleiden van gemeenten in het kader van de drie decentralisaties (Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) in het sociaal domein. Als het gaat om informatievraagstukken kan het adviesbureau op vergelijkbare wijze helpen bij de voorbereidingen op de Omgevingswet en het DSO. M&I/Partners presenteert zich op dit onderdeel van de Omgevingswet als voortrekker, die hiervoor zijn expertise met betrekking tot onder andere benchmarking, datamanagement, digitalisering, informatieveiligheid en ketencommunicatie kan inzetten.

Aftrap

De transitie, maar vooral de transformatie die de Omgevingswet tot stand wil brengen, is niet eenvoudig te bewerkstelligen. Deze brengt nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, andere samenwerking met ketenpartners en daardoor ook een andere informatievoorziening met zich mee. Op tijd beginnen is raadzaam, net als de nieuwe manier van werken eerst kleinschalig verkennen.

M&I/Partners kan organisaties daarbij assisteren en ondersteunen. ‘We kunnen als adviseur de aftrap verzorgen en de organisatie op het juiste spoor zetten’, stelt senior adviseur Miriam de Best. ‘Dat doen we bijvoorbeeld via Serious Gaming. In een onderscheidende bijeenkomst kunnen we onder andere de impact duidelijk maken die de Omgevingswet op de informatievraagstukken binnen de bedrijfsvoering heeft. We confronteren deelnemers met dilemma’s waar ze mee aan de slag zullen moeten. Het zuigt mensen in de situatie, verdiept de discussie en zorgt voor een snelle bewustwording van wat er allemaal moet gebeuren.’

Overdracht

Na het duwtje van M&I/Partners is het vervolgens aan de organisatie om de trein in beweging te houden. De Best: ‘Uiteindelijk vindt de transformatie plaats naar onder meer een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen, voor 80 procent in de interne cultuur. Voor ons is dat prima, overdracht van onze kennis naar de klant is een belangrijke doelstelling van M&I/Partners.’

Praktijkkennis

Behalve een kleinschalige verkenning heeft M&I/Partners nog drie maatregelen bedacht die - zonder de gedetailleerde uitwerking van het DSO al te kennen - een betere, effectievere en veiligere manier van werken in de huidige praktijk opleveren:

  • organiseer de dialoog tussen organisatieonderdelen en het informatiemanagement in de organisatie. Zorg voor één programmamanager voor de organisatie én voor de informatieverandering;
  • ga in gesprek met de leveranciers, kijk naar hun voorbereiding en probeer tot een synchrone aanpak te komen; 
  • deel uw concrete praktijkkennis in landelijke bijeenkomsten, werkgroepen en sessies. Zorg dat uw praktische behoeften worden meegenomen in de landelijke programma’s.  

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen rondom de Omgevingswet, neem dan contact op met Miriam.

Meer kennis opdoen over de omgevingswet
Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!