De toekomst is belangrijk, maar het heden is er ook nog

De toekomst is belangrijk, maar het heden is er ook nog


12 februari 2015

Om als zorginstelling klaar te zijn voor de toekomst – en daarmee je marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten – is een strategische visie op de rol van ICT onontbeerlijk. Van de man of vrouw die voor die nieuwe taak verantwoordelijk is, de CIO 3.0, vraagt dat veel. Niet langer meer is de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de huidige ICT optimaal functioneert? De vraag is: hoe gaan we het hierna aanpakken? Wat is de volgende stap? En de stap daarna? Dit alles om als instelling een betere, betaalbare zorg te kunnen leveren.

Rust in de organisatie

Een stip op de horizon dus, zoals dat heet. Maar tegelijkertijd is het van belang dat de traditionele taken van de ICT-afdeling niet uit het oog worden verloren. Een financiële administratie die op orde is, een EPD of ECD dat probleemloos functioneert, gegarandeerde veiligheid van patiëntgegevens – dat zijn de voorwaarden voor rust in de organisatie. Want hoe belangrijk de toekomst mag zijn: het heden is er ook nog. Ook vandaag moet je als zorginstelling je taken immers goed uitvoeren. Ook vandaag moet je goede zorg leveren, ten bate van je patiënten en de mensen die voor je werken. Pas dan kun je in vertrouwen toewerken naar een volgende stap.

Continuïteit over tien jaar

Van de CIO 3.0 vraagt dat dus niet alleen een strategische visie, maar ook een vaste hand in het op koers houden van de huidige ICT-afdeling. Is dat niet teveel gevraagd voor één persoon?, wordt me wel eens gevraagd. Enerzijds moet de CIO de zorginstelling op weg helpen naar een nieuwe organisatievorm, zodat de continuïteit van de organisatie ook over tien jaar is gegarandeerd. Anderzijds moet hij alle praktische problemen oplossen die zich op de werkvloer nu eenmaal elke dag opnieuw aandienen, en die altijd weer ingewikkelder zijn dan je denkt.

Kennis van de zorgsector

Van een CIO 3.0 wordt dus veel gevraagd. Maar het goede nieuws luidt: hij of zij hoeft niet alles te kunnen. Het gaat er vooral om dat de organisatie als geheel alles kan. Het is dus denkbaar dat de CIO 3.0 plaatsneemt in de Raad van Bestuur, en dat een manager de daily business voor zijn rekening neemt. Het is ook mogelijk dat je iemand uit het bedrijfsleven aanstelt die het ICT-vak in alle facetten beheerst, en wiens lacunes in kennis van de zorgsector door anderen wordt aangevuld.

Geen schaap met vijf poten

Waar het om gaat, is dat de CIO verbindingen moet kunnen leggen. Verbindingen tussen business en ICT, tussen bestuur en de werkvloer, en steeds vaker ook verbindingen met andere zorginstellingen, vaak op regionale schaal.

Hoe die verbindingen precies vorm krijgen, dat is een belangrijke vraag voor de CIO 3.0. Een schaap met vijf poten hoeft hij of zij niet te zijn, maar visie, verstand van het verdelen van taken en weten hoe je samen naar een oplossing toewerkt - dat zijn kwaliteiten die wel worden gevraagd.

Jan Houben
Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan