Software en personeel grootste kostenpost in zorg

Software en personeel grootste kostenpost in zorg


27 december 2015 - Bron: Computable

Er wordt in totaal gemiddeld bijna 50 procent van de totale ICT-kosten in de zorg uitgegeven aan software en personeel. De verdeling hiervan is gemiddeld 23 procent aan software en 26 procent aan personeel. Ook de werplekkosten neemt een groot deel van de kosten in beslag, maar liefst 22 procent. Vorig jaar lag dit percentage nog op 8 procent, een aanzienlijke stijging dus.

Het gemiddelde percentage van de omzet dat in de zorg wordt uitgegeven aan ict is gestegen tegenover vorig jaar. Bij de ‘ICT Benchmark Care’ 2014 was dit 2,9 procent, in 2015 was dit 3,6 procent. Tegenover andere benchmarks in de zorg is dit alsnog laag: GGZ-instelling 5,2 procent en ziekenhuizen 4,7 procent. De verwachtingen zijn dat deze ICT-kosten door toenemende digitalisering ten opzichte van de omzet de komende jaren nog zal stijgen tot ongeveer 5 procent. 

Zorginstellingen werken steeds meer digitaal, dit wordt geconcludeerd uit de groei in het aantal werkplekken per fte. Dit blijkt uit de ‘ICT Benchmark Care’ van M&I/Partners. Het aantal zorginstelling dat werkt met een elektronisch cliënten dossier (ecd), waarbij medewerkers met behulp van (mobiele) devices bij de bron de informatie verwerken, neemt toe. Dit vraagt om meer of andere ICT-middelen: ‘normale’ computers worden vervangen door laptops of tablets. Thin cliënts hebben binnen de intramurale setting nog het grootste aandeel qua werkplekken. Deze ontwikkeling zal zich de komende dagen voortzetten waardoor het aantal werkplekken per fte toeneemt, verwacht M&I/Partners. 
Wilt u weten of uw Care-instelling veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere instellingen?Achterhalen hoe u uw prestaties kunt verbeteren en  onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering?

Doe mee met de ICT Benchmark Care