Terug naar het stenen tijdperk?

Terug naar het stenen tijdperk?


13 oktober 2016

Een van mijn klanten is een ziekenhuis dat overschakelt op een nieuw ERP-systeem. Net als bij andere opdrachtgevers spelen daarbij twee grote kwesties: de koppeling met de diverse oude systemen en de conversie van een enorme berg data naar het nieuwe systeem.

Als adviseur ben je bij dergelijke problemen geneigd direct naar een oplossing te zoeken. Dat is maar goed ook, want problemen zijn er om te worden opgelost. Maar een achterliggende vraag wordt doorgaans niet beantwoord, hoewel deze zeer interessant is: waarom zijn die koppelingen en die conversie eigenlijk zo ingewikkeld?

Lachen

Voor een antwoord moeten we terug naar het Stenen Tijdperk van de ICT, ten minste zo’n 25 jaar geleden. Mijn klant schafte destijds een ICT-systeem aan waar we nu een beetje om moeten lachen. Het voorraadbeheer en de financiële administratie waren uiterst simpel, en van just-in-time levering had nog nooit iemand gehoord. De registratie van de patiëntenzorg was al even eenvoudig: digitale dossiervorming en multidisciplinaire zorgplanning waren nog volkomen onbekende begrippen.

Geen wonder dus dat dit systeem zo langzamerhand moet worden vervangen. Al is het natuurlijk allang dat oude systeem niet meer, want de afgelopen kwart eeuw is er voortdurend aan gesleuteld. Het allesomvattende ziekenhuis informatiesysteem van weleer is compleet verbouwd tot een complex geheel van gekoppelde deeloplossingen.

Hoogste tijd

En al die deeloplossingen, daar zit het ‘m in. Die zorgen ervoor dat we het nu zo druk hebben met koppelingen en conversie. Want uiteindelijk willen zorgverleners en managers wel samenhangende management- en procesinformatie zien.

Het wordt de hoogste tijd voor een terugkeer naar geïntegreerde oplossingen. Pas dan kan er echt efficiënte zorg worden geleverd. Pas dan kun je er zeker van zijn dat alle mensen en middelen die nodig zijn voor de zorg optimaal worden gebruikt.

EPD én ERP

Anders dan vroeger is één geïntegreerd systeem echter niet meer goed denkbaar. Tegenwoordig zijn het er altijd twee. Een EPD voor de rechtstreekse zorg voor de patiënt, en een ERP voor alles wat die zorg mogelijk moet maken. Daar is goed mee te leven, want twee geïntegreerde systemen is in elk geval veel beter dan de wirwar aan oplossingen waar we de afgelopen jaren mee hebben gewerkt.

Maar toch zou het mooi zijn als we ook dat EPD en dat ERP konden integreren. Pas dan zou de zorg optimaal kunnen worden geregeld. Ik weet het: er zijn pogingen gedaan, en die zijn nog niet gelukt. Maar wie niet blijft proberen, die komt nooit ergens.

Daarom mijn vraag: welke leverancier neemt de handschoen op? Wie durft het aan? Als u plannen hebt, kunt u het mij laten weten. Ik ga er beslist reclame voor maken.