EPD-implementatiemethodiek

EPD-implementatiemethodiek


30 mei 2014

Het implementeren van een EPD, het optimaliseren en het realiseren van baten ervan gaan over het veranderen van organisaties en mensen én over het implementeren van systemen en passende werkafspraken. Onze ervaring is dat het benaderen van een EPD/ZIS-project vanuit een verandervisie met een mensgeoriënteerde aanpak werkt.

Wij hebben een EPD-implementatiemethodiek ontwikkeld die in de praktijk zeer succesvol is voor EPD-trajecten. Deze implementatiemethodiek bestaat uit drie grote brokken met in totaal negen pijlers. Deze pijlers geven een compleet overzicht welke zaken er tijdens een EPD-implementatie georganiseerd moet worden. De exacte volgorde en invulling van een EPD-project hangt af van de omvang, complexiteit, dynamiek, organisatie van vakgroepen en eigenschappen van de vrijheidsgraden die het project heeft.

Wij hebben meerdere grote ICT-systemen in de zorg succesvol begeleid. Wij kennen de valkuilen en weten uit ervaring tot in detail welke stappen we samen met u moeten doorlopen om de implementatie tot een succes te maken.