Daling softwarekosten gemeenten zet in

Daling softwarekosten gemeenten zet in


06 december 2011

De gemiddelde softwarekosten zijn in een jaar tijd met 7% gedaald. Het aandeel van de softwarekosten ten opzichte van de totale ICT-kosten bedroeg in de ICT Benchmark van 2010 nog 30%. Dit jaar komt het aandeel van de softwarekosten uit op 27,3% van de totale ICT-kosten. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2011 van M&I/Partners.

Ook blijkt uit de resultaten dat de ICT-kosten per medewerker (in fte) in 2010 zijn gedaald met 1,75 % tot € 7.213,-. De daling van de ICT-kosten per medewerker wordt vooral veroorzaakt door een daling in de kosten voor software. De gemiddelde kosten van ICT-infrastructuur zijn daarentegen gelijk gebleven met vorig jaar en de gemiddelde personeelskosten zijn beperkt gestegen.

Sterke daling softwarekosten

De daling in de softwarekosten wordt in het bijzonder veroorzaakt door een daling van de softwarekosten voor ‘backoffice primair proces’. De kosten van de overige deelgebieden van software (frontoffice, midoffice, backoffice bedrijfsvoering en generieke applicaties) zijn gestegen, waarbij met name de gemiddelde kosten van de midoffice sterk zijn gestegen. Deze stijging is echter minder sterk dan de daling van softwarekosten van backoffice primair proces. Het gevolg is dat de gemiddelde softwarekosten, ten opzichte van de overige ICT-kostenobjecten, zijn gedaald (van 30% naar 27,3%).

Jos Smits: “Naast de daling van de softwarekosten voor backoffice primair proces zien we een relatief sterke stijging wat betreft de ICT-kosten voor de midoffice. Dit is in lijn met de ontwikkelingen die plaatsvinden in de applicatielandschappen van gemeentelijke organisaties. We zien dat de midoffice de backoffice ‘overneemt’”.

Vermindering kapitaallasten

Bij de opbouw van de softwarekosten ziet M&I/Partners een vermindering van de kapitaallasten dan wel een verschuiving van de kapitaallasten naar de exploitatiekosten. Jos Smits: “Deze constatering is in de ICT Benchmark van 2010 al gedaan en zien we ook dit jaar terugkomen. Voor een aantal gemeenten geldt dat het lagere aandeel van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door het uitstellen van vervanging van software in de backoffice (van het primaire proces). Daarnaast constateren we dat de licentiemodellen van software aan verandering onderhevig zijn; er is vanuit de leveranciers een beweging waarneembaar van koop naar huur van software. Dit resulteert in een toename van de exploitatiekosten en een vermindering van de kapitaallasten.”

Software en personeel grootste aandeel

Ook in 2011 hebben software (en softwarediensten) en personeel het grootste aandeel in de totale ICT-kosten van een gemeente. In de afgelopen jaren zijn de kosten van deze ICT-objecten gestegen van 68% in 2005 naar 73% in 2011.


Wilt u meer weten over de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten of aanmelden voor de volgende benchmarkronde? Neem dan contact op met Jos!
Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?