ICT-kosten per verhuureenheid stabiliseert

ICT-kosten per verhuureenheid stabiliseert


06 juni 2012

Na een sterke stijging in de afgelopen vier jaar lijken de ICT-kosten per verhuureenheid zich nu met € 123,- te stabiliseren. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties die M&I/Partners dit jaar uitvoerde onder 37 woningcorporaties.

ICT-kosten stijgen

De gemiddelde ICT-kosten per VHE zijn vanaf 2007 tot en met 2010 met ruim 22% relatief sterk gestegen. In 2011 stegen de ICT-kosten per VHE echter minimaal. In een jaar tijd stegen deze kosten namelijk met 1,2% tot circa € 123,-. Corporaties tussen de 10.000 en 20.000 VHE ondervinden een schaalvoordeel wat betreft de ICT-kosten per VHE. Voor deze corporaties bedragen de ICT-kosten € 114,- per jaar. Voor corporaties met meer dan 20.000 VHE zijn deze kosten € 123,- per jaar en bij corporaties met minder dan 10.000 VHE komt dit bedrag uit op €137,- per jaar.

Stijging digitale dienstverlening

Opvallend is dat vanaf 2004 per corporatie de gemiddelden van ICT-kosten, het aantal medewerkers (in fte), het aantal medewerkers ICT (in fte) en het aantal ICT-werkplekken sterk zijn toegenomen, terwijl het gemiddeld aantal VHE per corporatie minder sterk is gestegen. Deze ontwikkeling was al waarneembaar in de ICT Benchmark van 2011 en zien we ook dit jaar terug in de uitkomsten. Een mogelijke verklaring kan zijn dat corporaties meer ICT-dienstverlening aanbieden dan voorheen in verhouding tot het aantal VHE. Dit resulteert mogelijk in meer ICT-medewerkers, ICT-werkplekken en ICT-kosten per corporatie om deze toename van de ICT-dienstverlening te kunnen faciliteren.

Softwarekosten primair systeem

M&I/Partners heeft in de ICT Benchmark Woningcorporaties 2012 ook onderzoek gedaan naar de ICT-kosten en functionele dekking van de informatiesystemen ter ondersteuning van de primaire processen. De functionele dekking is ‘gemeten’ op basis van CORA 2.0.

Gemiddeld geeft een corporatie 28,7% van de ICT-kosten aan het primair systeem uit. De softwarekosten van het primair systeem is de grootste kostenpost. Deze zijn goed voor gemiddeld 64,8% van de totale ICT-kosten van het primair systeem. Daarna drukken de personeelskosten het meest op de totale ICT-kosten van het primair systeem, namelijk met 24,4%. De CORA 2.0 processen ‘Onderhouden eenheden’ en ‘Verhuren eenheden’ scoren het hoogst op de functionele dekking van het primair systeem.

ICT Benchmark Woningcorporaties 2012

De deelnemers aan de ICT Benchmark Woningcorporaties 2012 (over boekjaar 2011) vertegenwoordigen naar omvang van verhuureenheden (VHE) met ruim 911.000 eenheden bijna de helft van de corporatiemarkt. Aan wTCO11 hebben in totaal 37 corporaties deelgenomen; waarvan 10 corporaties met minder dan 10.000 VHE, 10 corporaties tussen de 10.000 en 20.000 VHE en 17 corporaties met meer dan 20.000 VHE.


Wilt u meer weten over de resultaten van de ICT Benchmark Woningcorporaties of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met Steven!

 Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties?Met de ICT Benchmark verbetert u de kwaliteit van uw dienstverlening binnen uw corporatie en leert u
efficiënter en effectiever te werken.

Doe mee met de ICT Benchmark!