ICT-kosten gemeenten in 2011 met 15% gestegen


De gemiddelde ICT-kosten per inwoner zijn in een jaar tijd met 15% gestegen. Daardoor komen deze kosten dit jaar uit op circa € 78,-. Over de periode 2008 – 2011 zijn de ICT-kosten per inwoner gestegen met 10% (gemiddeld 2% per jaar). Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2012 van M&I/Partners. Deze benchmark gaat in op de gegevens van boekjaar 2011.

Forste stijging ICT-kosten

De ICT-kosten per inwoner schommelden jaren tussen de € 62,- en € 71,-. In 2008 daalden deze kosten naar € 64,- en in de jaren daarna was er sprake van een geleidelijke groei tot € 68,- in 2010. In 2011 is er sprake van een trendbreuk: de ICT-kosten per inwoner bedragen dan € 78,-. Een stijging van maar liefst 15%. Waar in de loop der jaren een verschuiving in kosten plaatsvond van hardware en datacommunicatie naar software en personeel zien we in 2011 het omgekeerde: een forse stijging van met name de hardwarekosten. M&I/Partners: “Waar gemeenten sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 investeringen hebben uitgesteld, zien we nu het effect van achtergestelde investeringen. Er vindt duidelijk een inhaalslag plaats. Daarnaast moeten gemeenten blijven investeren in landelijke ontwikkelingen zoals het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma), ICT wordt gezien als middel om te bezuinigen”.

ICT-kosten inwoner

De ICT-kosten per inwoner bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners € 70,- en voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners € 82,-. Het veronderstelde schaalvoordeel van grote gemeenten is niet terug te vinden in de ICT-kosten. “We schrijven dit verschil toe aan een aantal factoren. Enerzijds resulteert de complexiteit van een grotere gemeente tot een grotere formatie informatiemanagement. Een andere verklaring is het niveau van de ICT-dienstverlening: de continuïteit en betrouwbaarheid is groter dan bij kleinere gemeenten. Op één kostenaspect scoren de kleine gemeenten hoger: softwarekosten. Dit komt doordat grote gemeenten meer zelf doen en kleine gemeenten via softwarediensten relatief meer uitbesteden." Ook in 2011 hebben software (en softwarediensten) en personeel het grootste aandeel in de totale ICT-kosten van een gemeente. Gezamenlijk bedragen deze ICT-objecten 72% van de totale ICT-kosten. 

Daling gemiddeld aantal medewerkers per gemeente

Opvallend is de daling van het gemiddeld aantal medewerkers (in fte) per gemeente. Ten opzichte van de ICT Benchmark van vorig jaar is er sprake van een daling van ruim 12%. “Het effect van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is duidelijke zichtbaar”.

Ondanks de afname van het gemiddeld aantal medewerkers per gemeente is het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per gemeente beperkt gestegen. Het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per medewerker is 1,4 ICT-werkplek per medewerker (in fte). Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van circa 16,4%. “Gebleken is dat er per medewerker meer ICT-werkplekken worden aangeboden. Bijvoorbeeld naast een ‘vaste’ ICT-werkplek ook een laptop en/of een tablet PC."

ICT Benchmark Gemeenten

De ICT Benchmark Gemeenten wordt sinds 2004 jaarlijks door M&I/Partners uitgevoerd bij een groot aantal gemeenten. De ICT Benchmark geeft inzicht in de ICT-kosten en de kostenontwikkeling van de eigen gemeente én vergelijkt deze met andere gemeenten. Aan de benchmark 2012 hebben 17 gemeenten deelgenomen die in totaal een kleine 2 miljoen inwoners vertegenwoordigen. 

Meer weten?

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Pim.Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 79,- euro als gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging en privacy én de groei van het belang van ICT in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Gementen van M&I/Partners.

Lees verder