Kosten medische technologie én ICT in ziekenhuizen bedragen bijna 8 % van de omzet

Kosten medische technologie én ICT in ziekenhuizen bedragen bijna 8 % van de omzet


06 februari 2013

De instandhouding van medische technologie en ICT van een ziekenhuis kost gemiddeld bijna 8% van de omzet. Hiervan is gemiddeld 3,5% voor rekening van medische technologie en 4,4% voor ICT. Het cijfer voor medische technologie blijkt uit de Benchmark Medische Technologie die in 2012 voor het eerst is georganiseerd door M&I/Partners.

Grote verschillen tussen deelnemers: instandhoudingskosten variëren tussen 2,5% en 4,4% van de omzet.
Deelnemers laten onderling grote verschillen zien. De instandhoudingskosten voor medische technologie ariëren tussen 2,5% en 4,4% als percentage van de omzet. De instandhoudingskosten zijn berekend op basis van het principe van Total Cost of Ownership (TCO), waarbij rekening is gehouden met de afschrijving op medische apparatuur.

Ook verschillen in ouderdom van apparatuur

In de Benchmark Medische Technologie wordt ook de ouderdom van medische apparatuur gemeten. Figuur 1 geeft voor de deelnemende ziekenhuizen het cumulatief geïnvesteerd vermogen in medische technologie weer naar jaar van aanschaf. Bij een gemiddelde (financiële) afschrijvingstermijn van 10 jaar, is voor een groot aantal ziekenhuizen bijna 20% van de medische apparatuur ouder dan 10 jaar.

Benchmark Medische Technologie

De Benchmark Medische Technologie is in 2012 voor de eerste keer uitgevoerd met negen ziekenhuizen die in totaal ruim 500 miljoen euro hebben geïnvesteerd in medische technologie. De benchmark geeft inzicht in prestaties door het vergelijken en verklaren van kosten en kwaliteit van medische technologie tussen ziekenhuizen. Kwaliteit wordt onder meer gemeten aan de hand van de score van een ziekenhuis op het Convenant Veilige toepassing van medische technologie. Onderdeel van de benchmark zijn inzichtbijeenkomsten waarin het verhaal achter de cijfers centraal staat en actief wordt gestuurd op het vinden van best practices. Een impressie van enkele resultaten is hier downloaden

Meer over de resultaten van de Benchmark Medische Technologie of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Sanneke.