250 miljoen voor instandhouding Medische Technologie

250 miljoen voor instandhouding Medische Technologie


06 december 2013

Ruim 7% van het geïnvesteerd vermogen uitgeven aan de instandhouding van medische technologie. Op sectorni-veau betekent dit een bedrag van 250 miljoen euro aan jaarlijkse instandhoudingskosten, op een bedrag van 3,5 miljard euro aan geïnvesteerd vermogen.

Total Cost of Ownership(TCO) medische technologie 16,6% van het geïnvesteerd vermogen

Samen met de afschrijvingskosten op de medische inventaris bedraagt de TCO van medische technologie gemiddeld 16,6% van het geïnvesteerd vermogen. De TCO bestaat uit 9,4% afschrijvingen en 7,2% instandhoudingskosten. In de instandhoudingskosten zien we dit jaar stijgende kosten voor de beeldvormende medische apparatuur. Deze kosten bedragen nu meer dan de helft van de totale onderhoudskosten. Hiermee is dit vanuit kostenperspectief een belangrijk toepassingsgebied om op te sturen.

Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ 60% geïmplementeerd

De benchmark meet de voortgang van de implementatie van het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ (medische hulpmiddelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). Gemiddeld hebben de deelnemers nagenoeg 60% van het convenant geïmplementeerd. Dit percentage relateren aan de instandhoudingskosten leidt tot het inzicht dat deelnemers die op het convenant onder het gemiddelde scoren, bovengemiddelde instandhoudingskosten hebben.

17% van de medische apparatuur ouder dan 10 jaar

Uit de leeftijdsgegevens van de medische technologie concluderen we dat de medische apparatuur relatief gezien ouder is dan vorig jaar. Binnen de huidige populatie is 17% van het geïnvesteerd vermogen ouder dan de gebruikelijke financiële afschrijvingstermijn van 10 jaar. Het gebruik van oude apparatuur betekent een hoger risico op uitval van apparatuur, en daardoor mogelijk onverwachte schade en kosten voor vervanging.

Meer over de resultaten van de Benchmark Medische Technologie of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Sanneke.