Verdubbeling EPD-kosten bij GGZ-instellingen

Verdubbeling EPD-kosten bij GGZ-instellingen


06 december 2013

Uit de ICT Benchmark GGZ 2013 van M&I/Partners blijkt dat de kosten voor het ZIS/EPD bij GGZ-instellingen in het boekjaar 2012 fors zijn toegenomen. Gemiddeld gaven de deelnemers € 452,- per gebruiker uit aan het ZIS/EPD. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2011, toen lag het kostenniveau nog op € 229,- per gebruiker. Een som van afschrijvingen en exploitatiekosten bepalen in de benchmark het kostenniveau, waarbij met name de exploitatiekosten zijn toegenomen.

De stijging zien we met name terug in fors hogere kosten van licenties en onderhoudscontracten. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door de invoering van een nieuw ZIS/EPD bij veel van de deelnemers. Naast de kosten maken we dit op uit de investeringen en projecten op dit gebied. Het ZIS/EPD staat bij de deelnemers bovenaan de projectenkalender in termen van impact en omvang (zowel financieel als in menskracht). Werd er in 2010 een bedrag van € 29,- per fte medewerker geïnvesteerd in het ZIS/EPD, in 2012 is dit opgelopen tot € 142,- per fte medewerker. Voor volgend jaar verwachten we dat de gestegen investeringen zich vertalen in hogere afschrijvingen. Afhankelijk van de ontwikkeling in de exploitatiekosten zal het kostenniveau hierdoor nog verder stijgen.

De nieuwe ZIS/EPDs zijn het gevolg van het zogenaamde REPD-traject dat afgelopen jaren onder leiding van GGZ-NL heeft plaatsgevonden. In dat traject zijn uiteindelijk alleen de gevestigde ZIS/EPD-leveranciers in de GGZ overgebleven. Deze hebben fors moeten investeren om te voldoen aan de in het REPD gestelde eisen en dit zien we nu terug in het kostenpatroon bij de GGZ-instellingen.

Algehele stijging ICT-kosten zet door

De hogere kosten voor het ZIS/EPD zien we terug in een stijging van de integrale ICT-kosten. Gemiddeld heeft een grote geïntegreerde GGZ-instelling een integraal ICT-kostenniveau van ongeveer 4,7% van de omzet (tegen 4,2% vorig jaar). Naast de ZIS/EPD kosten zien we ook een stijging in de kosten van datacommunicatie, servers en dataopslag.

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark GGZ of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Steven.Wilt u weten waarin uw GGZ-instelling goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is?Bent u benieuwd of u veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere GGZ-instellingen? Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren?

Doe mee met de ICT Benchmark GGZ