Corporaties leggen nadruk op besparen ‘met’ ICT

Corporaties leggen nadruk op besparen ‘met’ ICT


06 juni 2014

In 2013 zijn de gemiddelde ICT-kosten per verhuurbare eenheid (VHE) met bijna 15% gestegen naar € 136,-. Een zeer waarschijnlijke verklaring lijkt dat corporaties investeren in ICT om de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever te laten functioneren. De focus ligt bij het merendeel van de corporaties dan ook op besparen met ICT, in plaats van besparen op ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties die M&I/Partners dit jaar uitvoerde onder 31 woningcorporaties, die samen goed zijn voor bijna 40% van het huurwoningbezit.

Corporaties met meer dan 20.000 VHE hebben een schaalvoordeel wat betreft de ICT-kosten per VHE. Voor deze corporaties bedragen de ICT-kosten per VHE € 132,- per jaar. Voor corporaties met tussen de 10.000 en 20.000 VHE bedragen de ICT-kosten per VHE € 146,- per jaar. Voor corporaties met minder dan 10.000 VHE komt dit bedrag uit op €143,- per jaar.

De druk op corporaties om de totale bedrijfslasten terug te dringen is duidelijk waarneembaar. “Corporaties staan onder financiële druk en zoeken naar mogelijkheden om de totale bedrijfslasten te verminderen. Dit blijkt uit investeringen op bijvoorbeeld het optimaliseren van de primair processen en daarmee samenhangend het gebruik van de applicaties, waaronder het primair informatiesysteem. Daarnaast zijn veel corporaties bezig met de inrichting van bijvoorbeeld een klantportaal, voor verbetering van de dienstverlening aan de klant. Deze ontwikkelingen zien we terug in de sterk toegenomen ICT-kosten per VHE.”

Waar enkele jaren geleden de beslissingen over het al dan niet outsourcen van ICT-activiteiten in beperkte mate aan de orde was, is het uitbesteden van ICT vandaag de dag een actueel onderwerp voor corporaties. In de ICT Benchmark is dit jaar het onderwerp ‘ICT-outsourcing’ als thema onderzocht. Circa 95% van de corporaties doet aan een vorm van outsourcing, veelal echter op kleine schaal. In totaal gaat gemiddeld slechts 4% van de totale ICT-kosten naar geoutsourcete ICT-dienstverlening.

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark Woningcorporaties of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Steven.Wilt u weten of uw corporatie veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere corporaties?Met de ICT Benchmark verbetert u de kwaliteit van uw dienstverlening binnen uw corporatie en leert u
efficiënter en effectiever te werken.

Doe mee met de ICT Benchmark!