ICT-kosten per medewerker blijven stijgen door verdere digitalisering

ICT-kosten per medewerker blijven stijgen door verdere digitalisering


06 januari 2015

De ICT-kosten per medewerker zijn gestegen naar gemiddeld € 5.175 per jaar. Gebruik van ICT-middelen nam toe door verdere digitalisering van processen terwijl de hogere ICT-kosten per werkplek niet stijgen. Zo blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2014 van M&I/Partners.

Hogere functioneel beheerformatie door digitalisering

Ziekenhuizen breiden, door de toenemende digitale werkwijze, de functioneel beheerformatie fors uit. De hogere exploitatiekosten die met de steeds verdere uitrol van EPD/ZIS in de branche gepaard gaan, vertalen zich vooral in hogere personeelskosten.

Hogere kostenniveaus door 'big bang' scenario voor EPD/ZIS-implementatie

Bij deelnemers die recent een nieuwe EPD/ZIS aanschaften en implementeerden wordt frequenter een 'big bang' live-gang toegepast en activering van de investeringskosten. Dit leidt er toe dat deelnemers met een 'nieuw EPD/ZIS' hogere afschrijvingen en dus hogere ICT-kosten hebben.

Prijs/prestatie-verhouding zichtbaar

In deze benchmarkronde is een nieuw diagram toegevoegd waarmee in het 'VIVID'-model© dat in één oogopslag inzicht biedt in de prijs/prestatie scores van een ziekenhuis. Een ziekenhuis kan hiermee voortaan in één oogopslag de prijs/prestatie-verhouding zien, zowel de eigen score als ten opzichte van het gemiddelde. 'Prijs' is uitgedrukt in 'ICT-kosten per medewerker' en 'ICT-kosten als percentage van de omzet'. Prestaties worden bepaald door de scores op de Zorgkaart Nederland, ICT-volwassenheid, EPD-dekkingsgraad en PACS-maturity.

ICT Benchmark Ziekenhuizen

De ICT Benchmark Ziekenhuizen is in 2014 voor de achtste keer uitgevoerd. De benchmark geeft inzicht in kosten en prestaties van ICT. Belangrijk onderdeel van de benchmark zijn twee inzichtbijeenkomsten voor de deelnemers waarin het verhaal achter de cijfers centraal staat.

Meer over de resultaten van de ICT Benchmark Ziekenhuizen of direct aanmelden.
Behoefte aan meer informatie? Neem direct contact op met Antoon.
Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek?