IT-maturity scan voor ziekenhuizen

IT-maturity scan voor ziekenhuizen


06 juni 2014

Een grotere open deur, dan zeggen 'dat IT zich in ziekenhuisland razendsnel ontwikkelt' is bijna niet denkbaar. Het leidt er toe dat IT-management en bestuurders voortdurend bezig zijn (IT-)werkprocessen te optimaliseren, te voldoen aan wet- en regelgeving en 24/7 diensten te garanderen. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Hoe breng je samenhang in NEN7510 bevindingen, bevindingen in de management letter en de eigen prioriteiten?

Om de ontwikkelingen bij te houden is het noodzakelijk de IT-werkprocessen voortdurend te blijven professionaliseren. Dat begint met het bepalen van het gewenste (of noodzakelijke) ambitieniveau. Het ambitieniveau voor úw ziekenhuis wordt bepaald door de (IT-)strategie, de integrale risicoanalyse en de IT-happiness van uw medewerkers, patiënten en bezoekers.

Gericht professionaliseren

Om ziekenhuizen te helpen een doelgericht professionaliseringstraject op te zetten en te monitoren heeft M&I/Partners de IT-maturity Scan ontwikkeld. Deze scan brengt de volwassenheid van uw IT-werkprocessen (inclusief IT-governance) in beeld en confronteert die met uw IT-ambitie. Daar stoppen we echter niet. Het wordt steeds belangrijker om informatie technologie en medische techniek in onderlinge samenhang te beschouwen. Naast procesvolwassenheid, brengen wij ook de marktconformiteit van uw IT-voorzieningen in kaart. Je hebt nou eenmaal niets aan prachtige processen als het fundament wankelt.

IT in (zorg)perspectief

Wij begrijpen dat IT-maturity niet los kan worden gezien van de maturity van continuïteitsmaatregelen in de primaire zorg. Wij begrijpen dat de 24/7 eisen bij een klinisch chemisch laboratorium anders zijn dan bij een microbiologisch laboratorium. Wij begrijpen de raakvlakken én de culturele verschillen tussen IT en medische technologie. Door onze jarenlange ervaring met het benchmarken van IT-kosten begrijpen wij de financiële implicaties van onze adviezen. Kortom: wij brengen IT in (zorg)perspectief.
Bent u klaar voor de digitale mogelijkheden?Wij ondersteunen u met uw digitale strategie, digitaal leiderschap, optimale ICT-organisatie en de bijbehorende besturing en governance.

Ontdek hoe het digitaal anders kanofMeer kennis opdoen