Ontwikkelingen in de EPD/ZIS-markt


Zorgvisie ICT - Vier jaar geleden publiceerden Zorgvisie en het toenmalige ICTzorg een overzicht van de EPD/ZIS-markt. In de afgelopen vier jaar heeft de tijd niet stil gestaan. Dit artikel beschrijft de huidige stand van zaken op de Nederlandse ZIS/EPD-markt.

Bij dit overzicht van de EPD/ZIS-markt zijn we uitgegaan van de ziekenhuisorganisaties in Nederland zoals die genoemd worden in de Marktscan Medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van eind 2012. De ziekenhuisorganisaties worden hierbij onderverdeeld in algemene en categorale ziekenhuizen en universitair medische centra. Daarnaast is een onderverdeling gemaakt in grootte op basis van bedrijfsopbrengsten.

Een belangrijke verandering sinds het overzicht van de EPD/ZIS-markt van vier jaar geleden is dat leveranciers steeds meer een geïntegreerd product aanbieden. De scheiding tussen EPD (elektronisch patiëntendossier) en ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem) is aan het verdwijnen. In het overzicht wordt bij elk ziekenhuis de leverancier genoemd van wiens product primair gebruik wordt gemaakt, eventueel aangevuld met de leverancier van een aanvullend EPD. Van de ziekenhuizen die op dit moment nog bezig zijn met de implementatie van een nieuw EPD/ZIS wordt de nieuwe leverancier vermeld.

Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en nieuwsberichten. Het aantal aanbieders op de Nederlandse EPD/ZIS-markt neemt af. Het is nieuwkomers, zoals Orbis met Agfa en PinkRoccade en TietoEnator met iMedOne, de afgelopen jaren niet gelukt om een positie te verwerven op de Nederlandse markt. Het leek er even op dat het Portugese Alert hier wel in zou slagen, maar bij de implementatie ging het toch fout. Vier ziekenhuizen die voor Alert hadden gekozen, hebben de samenwerking met het bedrijf weer opgezegd.

Een uitzondering is het Amerikaanse Epic dat er wel in is geslaagd om met vier Nederlandse ziekenhuizen contracten af te sluiten, waaronder het UMC St Radboud in Nijmegen. Door de alsmaar groter wordende behoefte om dossiervoering, zorglogistiek en samenwerking met patiënten en zorgverleners buiten de ziekenhuismuren digitaal te ondersteunen, ontwikkelen leveranciers steeds meer geïntegreerde producten. Deze ontwikkeling is lastig te volgen voor ziekenhuizen die zelf een ZIS of EPD hebben ontwikkeld en zij maken daarom steeds vaker de keuze om hiermee te stoppen.

Ook leveranciers die alleen EPD-functionaliteit aanbieden, verliezen hierdoor terrein. De behoefte aan geïntegreerde producten maakt het ook lastig voor nieuwe leveranciers om de Nederlandse markt te betreden omdat het voor een ziekenhuis een uiterst complexe en langdurige operatie is om op een andere
leverancier over te stappen.

Nieuwe klanten

Toch zijn de afgelopen jaren tien ziekenhuizen overgestapt naar een nieuwe leverancier. Daarbij zijn alleen ChipSoft, acht nieuwe ziekenhuizen, en Epic, twee nieuwe ziekenhuizen, erin geslaagd om nieuwe klanten te verwerven. Grote verliezer is CSC-iSOFT die tot nu toe alleen maar klanten heeft verloren. Het is de vraag of CSC-iSOFT er nog in slaagt om terug te komen.

ChipSoft behoudt dus niet alleen haar dominante positie op de Nederlandse markt, maar breidt deze zelfs stevig uit. Ook Epic lukt het om als relatief nieuwe toetreder haar marktpositie te versterken. Dit roept de vraag op waarom het Epic wel lukt om succesvol de Nederlandse markt te betreden en Alert niet. Deze vraag is echter niet zo makkelijk te beantwoorden. Het onderscheidend vermogen zit natuurlijk niet in het ter beschikking hebben van functionaliteit, maar wel in hoe deze gebruikt wordt om zorgprocessen te ondersteunen. Epic is waarschijnlijk beter in staat gebleken de juiste aansluiting te vinden bij de Nederlandse situatie. Waarschijnlijk speelt het ook een belangrijke rol dat Epic zich duidelijk focust op de Nederlandse markt terwijl Alert op meerdere borden tegelijk schaakt en ook bezig is met implementaties in een groot aantal andere landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Shortlist

Naast het dalende aantal leveranciers op de Nederlandse markt is ook opvallend dat wanneer ziekenhuizen zich oriënteren op een nieuw EPD/ZIS, het aantal leveranciers op de shortlist ook afneemt. In de regel staan eigenlijk alleen ChipSoft en Epic hier nog op en in de gevallen waarin het ziekenhuis al beschikt over producten van McKesson,
soms ook McKesson. Opvallen de nieuwkomer is echter Siemens met Soarian die een proof-of-concept doet bij Erasmus MC en UMC Groningen na een Europees aanbestedingstraject.

Onder invloed van de huidige trend van fusies en samenwerkingen vervagen de muren van ziekenhuisorganisaties en verandert het zorglandschap. De grote uitdaging voor ziekenhuizen is hoe zij hier in de komende periode met hun informatievoorziening op kunnen inspelen. Deze schaalvergroting en het dalend aantal EPD/ZIS-leveranciers kunnen nadelig gevolgen hebben voor de concurrentie op EPD/ZIS-markt. Een gezonde markt zou gebaat zijn bij minimaal drie à vier leveranciers anders kan het weleens ongezond uitpakken voor de Nederlandse zorg. Het overzicht van de EPD/ZIS-markt staat op de hierna volgende pagina’s.

Download hieronder het hele artikel voor een overzicht van EPD/ZIS-leveranciers per ziekenhuis.Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

Zorgvisie ICT - Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive zijn steeds meer een CIO aangelegenheid. De noodzaak groeit om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren.

Lees verder