Kennis van ICT moet in de boardroom beschikbaar zijn

Kennis van ICT moet in de boardroom beschikbaar zijn


19 februari 2018

Vroeger, een jaar of vijfentwintig geleden, hadden de meeste grotere organisaties een Hoofd automatisering. Die term hoor je nu nooit meer. Het Hoofd automatisering werd de afgelopen decennia achtereenvolgens Informatiemanager, Hoofd ICT en Manager ICT. En tegenwoordig zijn de aanduidingen Chief Information Officer en Chief Digital Officer populair.

Wat is hier aan de hand? De maar al te menselijke neiging om jezelf en je werk door een andere benaming interessanter te maken? Of speelt er meer? Ik denk dat het antwoord luidt: allebei.

Tapijtfabriek

Allereerst het opblazen van de functieaanduidingen. Mijn eigen  vader was assistent hoofd personeelszaken bij een tapijtfabriek. Later klom hij op tot hoofd personeelszaken. Die functieaanduidingen zouden nu niet meer volstaan. Als mijn vader nu nog aan het werk was, zou hij human resources manager zijn. Of Vice President Human Resources. Of Director Staffing.

Lonen

In het geval van mijn vader zou zo’n nieuwe aanduiding weinig hebben betekend. Want de rol van een personeelsmanager is de afgelopen decennia niet wezenlijk veranderd. Zijn of haar afdeling is verantwoordelijk voor tijdige uitbetaling van de lonen, voor voldoende scholing, voor het verzuimbeleid en voor nog zo wat zaken. Vroeger net zo goed als nu.

Wat de informatievoorziening betreft is dat wezenlijk anders. Een CIO doet iets heel anders dan het Hoofd Automatisering van vroeger. Die laatste had als taak om de ICT in de organisatie draaiende te houden. Niet minder, maar ook niet meer. ICT was destijds een bedrijfsondersteunend proces.

Vitaal belang

Daarvan is nu geen sprake meer. Informatisering en digitalisering zijn van vitaal belang geworden voor elke organisatie. Zonder investeringen in en een visie op ICT, red je het niet.

ICT is een primair proces geworden. Dat zie je dus terug in de benaming van de verantwoordelijke managers én in de inhoud van hun werk. Maar dat betekent ook iets voor de rol van bestuurders en ceo’s. Kennis van ICT moet in de boardroom permanent aanwezig zijn. Het volstaat niet langer om deskundigheid op afroep beschikbaar te hebben, want dat betekent dat je er te laat bij bent.

Organisaties die dit niet hebben geregeld, zijn niet alleen slecht toegerust voor hun taak, maar lopen grote kans ten onder te gaan. Zo simpel is het wat mij betreft.
De Rijksoverheid heeft te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar.Bent u klaar voor de digitale transformatie?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen