Een coalitieakkoord van de toekomst

Een coalitieakkoord van de toekomst


27 februari 2018

Binnenkort bepalen 335 nieuwe colleges de belangrijkste prioriteiten voor de komende vier jaar. Op 21 maart vinden namelijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats in Nederland. Hét uitgelezen moment om als lokaal bestuur concrete stappen te maken in de digitale samenleving. Waar moet u als lokale bestuurder rekening mee houden in het coalitieakkoord? Wij geven u enkele tips.

“Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening”. Dit stond in het Regeerakkoord van afgelopen jaar. Een duidelijke boodschap en mooie ambitie voor de overheid, waarin met name gemeenten een belangrijke rol spelen.

Een betere dienstverlening staat immers dichtbij de inwoner en is dus een opgave van het lokaal bestuur. Veel taken zijn zo in de afgelopen tijd decentraal belegd, denk maar aan de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 en de majeure verandering in de openbare ruimte met de nieuwe Omgevingswet per 2021. Daarbij is een goede dienstverlening cruciaal.

Digitalisering: meer dan alleen ICT

Digitalisering speelt in onze samenleving in toenemende mate een belangrijke rol. We krijgen als consument te maken met meer mogelijkheden door nieuwe technologie. En dat heeft – direct en indirect – ook impact op de rol en positie van overheden. Nieuwe ontwikkelingen worden toegepast om belangrijke opgaven in duurzaamheid, mobiliteit en werkgelegenheid te realiseren. De razendsnelle ontwikkelingen maakt ook dat inwoners transparantie en een toegankelijke en veilige digitale dienstverlening verwachten van de overheid. Daarmee is digitalisering meer dan alleen ICT; het betekent een fundamentele verandering van denken en doen om het tot een succes te maken; van raad, college én ambtelijke organisatie.

Vier digitale tips

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart geeft u als bestuurder richting aan de ontwikkeling van uw gemeente. Dus wat zet u in het coalitieakkoord 2018-2022? Hoe geeft u invulling aan de wensen van de inwoners en waar liggen voor uw gemeente de kansen en uitdagingen in de digitale wereld? Wij geven u vier tips om rekening mee te houden in een nieuw coalitieakkoord.

 1. Ontwikkel toekomstbestendige visie op digitale dienstverlening
  Formuleer in het akkoord een visie op de dienstverlening toegespitst op de context en behoefte van uw gemeente. Denk daarbij aan de wijze van communiceren met inwoners en ondernemers of de mate van digitale processen voor basisvoorzieningen, zoals bij de verstrekking van (bijzondere bijstand) of het verlenen van een parkeervergunning. Schenk ook aandacht aan de minder digivaardige inwoner. Een credo kan zijn: digitaal waar kan, persoonlijk waar nodig.
 2. Versterk expertise digitalisering op bestuurlijk én ambtelijk niveau
  Het begint bij een visie en ambitie die echt begrepen en beleefd wordt door het bestuur en topmanagement. Digitaal transformeren vraagt inzien van de impact van ICT en hier ook sturing aan geven. Daarvoor is kennis en expertise van digitalisering noodzakelijk. Bij colleges en raden om de juiste kaders te kunnen scheppen en beslissingen te kunnen nemen, en van de ambtelijke organisatie de vaardigheden om in beleid en uitvoering slim om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. 
 3. Regel voldoende financiële daadkracht in de begroting voor ontwikkeling en innovatie
  Een gemeente die de financiën op orde heeft, kan snel en effectief omgaan met nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Het regulier begrotingsproces bij een gemeente heeft vaak een lange doorlooptijd en houd onvoldoende rekening met het tempo dat nodig is voor ontwikkeling en innovatie. Nu al de financiën organiseren voor de komende vier jaar maakt uw gemeente flexibel en wendbaar en daarmee toekomstbestendig.
 4. Organiseer samenwerking met (lokale) overheden, onderwijs en bedrijfsleven
  De complexiteit van de rol en positie van de lokale overheid maakt dat samenwerking essentieel is in de ontwikkeling en implementatie van digitale voorzieningen. Dat kan niet alleen (zie ook de beweging van Common Ground). Ontwikkel een samenwerkingsstrategie met onderwijs, het bedrijfsleven en andere gemeenten. Experimenteer en leer van elkaar tot weer een volgende versie. Het is immers nooit af (permanent bèta).

Benieuwd hoe u tot het coalitieakkoord van de toekomst komt voor een optimale digitale dienstverlening? Download onze praatplaat!