Masterclass: leiderschap en digitalisering in het lokale bestuur

Masterclass: leiderschap en digitalisering in het lokale bestuur


07 maart 2018

Digitalisering bepaalt in toenemende mate het functioneren van de overheid. Hoe geeft u als lokale bestuurder en ambtelijke top de digitale transformatie vorm in uw gemeente? En welk type leiderschap is hiervoor nodig?

Digitalisering is een belangrijk middel bij het realiseren van maatschappelijke opgaven in het sociaal domein, in de publieke dienstverlening, binnen openbare orde en veiligheid en in het ruimtelijk domein. Daarnaast bepaalt digitalisering in toenemende mate het functioneren van de overheid. Wij gaven eerder vier tips voor een coalitieakkoord van de toekomst

Maar wat vraagt dit op het gebied van digitalisering van het college en de ambtelijke top in het stellen van de juiste prioriteiten en bijbehorende ICT-governance? Hoe verhoudt dit zich tot de ontwikkelingen in de stad?

Leiderschap en Digitalisering

M&I/Partners biedt een maatwerkmasterclass 'Leiderschap en Digitalisering' aan voor lokale bestuurders en de ambtelijke top. Tijdens deze masterclass krijgt u de belangrijkste ontwikkelingen in de digitale wereld en er is voldoende ruimte om de dialoog aan te gaan over de kansen en mogelijkheden voor uw gemeente. Het programma passen wij aan op de prioriteiten van uw gemeente aan de hand van het college-akkoord, kadernota en interviews.


Wilt u zich optimaal voorbereiden op toekomstige keuzes van uw fractie of gemeente? Meld u direct aan voor de masterclass leiderschap en digitalisering. Of neem voor meer informatie contact op met Anton!

Laat vrijblijvend uw gegevens achter en vertel ons uw onderwerpen, vragen en uitdagingenMeer en betere data maken betere sturing en snellere beslissingen mogelijk. Uw visie op digitale transformatie is daarbij cruciaal. Welke technologie zet u in, en hoe?