De AVG praktisch en toepasbaar houden in de zorg! Hoe dan?

De AVG praktisch en toepasbaar houden in de zorg! Hoe dan?


09 augustus 2018

Met de komst van de AVG ontstonden er veel vragen over de (on)mogelijkheden rondom persoonsgegevens binnen het medische domein. Er heerst nog veel onrust en onduidelijkheid binnen het zorglandschap. Met de belangrijkste vraag: kan ik nog op een veilige manier zorg leveren aan mijn patiënt of cliënt met de komst van de AVG? En zo ja, hoe dan?

Mogelijkheden centraal

Op het symposium van de Artsenfederatie KNMG stond het thema AVG op de agenda. De wettelijke zorgkaders werden hier op een zeer heldere en visuele manier uitgelegd werden.  De nadruk lag tijdens deze middag op wat er wél mogelijk is met de komt van de AVG. Er werd breder gesproken dan alleen de AVG wetgeving. Ook de mogelijkheden binnen de ketensamenwerking kwamen aan bod. Juist binnen de ketensamenwerking zijn veel gevolgen van de nieuwe AVG wetgeving te merken. Door de angst dat er ‘niets meer mag’ wordt de samenwerking merkbaar verstoord. Daarnaast zijn er vele nieuwe toestemmingsverklaringen gemaakt om te ondertekenen door de patiënt of cliënt. 

Opluchting

Mijn collega Tobias van Oerle van M&I/Partners en ik hebben tijdens dit symposium juist een praktische invulling gegeven aan de gestelde AVG-kaders. In plaats van dat er alleen maar beperkingen zijn merkte de professionals dat er nog wel veel mogelijk is. Het belangrijkste blijft de mogelijkheid veilige en goede zorg te leveren! Door de praktische tips van het veilig mailen, wachtwoordenbeheer en de mogelijkheden om te overleggen werd duidelijk hoe dit in de praktijk eruit komt te zien. Opluchting, was het overheersende gevoel aan het eind van de avond over de AVG wetgeving.

Fabels over de AVG

Vanwege de onduidelijkheid en onwetendheid over de AVG is een veel gehoorde veronderstelling dat er geen informatie-uitwisseling meer mogelijk is in de zorg en dat er altijd aparte toestemming gevraagd moet worden aan de patiënt. Met alle extra rompslomp en administratieve lasten van dien. Gelukkig, een fabel. Wanneer je persoonsgegevens verwerkt met een behandelovereenkomst (WGBO) is er geen wijziging door de komst van de AVG. De behandelovereenkomst is in dat geval de grondslag van je gegevensverwerking en is het gewoon toegestaan met direct betrokken andere zorgverleners deze gegevens uitwisselen.

Goede zorg leveren mét de AVG

Er is al veel heldere informatie geschreven over de AVG. Zo zijn er websites over de kaders en mogelijkheden van de AVG. Zoals die van de  AP en van het Ministerie van VWS met toespitsing op de zorg. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om veilig met elkaar informatie te delen wanneer het toegestaan is. Toch handelen verschillende zorgorganisaties vanuit een angst voor de AP. Hierdoor ontstaan er diverse beperkingen in het zorgproces en blijft het leveren van de juiste zorg uit. Wat is dat zonde! Kijk vooral naar de mogelijkheden van de wetgeving. Maak de oplossingen zo simpel en praktisch mogelijk!

  • Faciliteer veilig mailen
  • Password manager toepassing
  • Versleutel je desk wanneer je een werkplek verlaat.

Blijf denken in oplossingen in plaats van de beperkingen van deze wetgeving.