Met de regie van minister Bruins komen we er wel

Met de regie van minister Bruins komen we er wel


03 april 2019

Het wordt tijd dat de overheid een regierol pakt bij de uitwisseling van medische gegevens. Ik ben daarom blij met de plannen van minister voor Medische Zorg Bruno Bruins op dit gebied, die onder meer bleken uit de brieven die hij alweer enige tijd geleden aan de Tweede Kamer stuurde. Maar het is wat mij betreft wel van belang dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan om dit tot een succes te maken. 

Zorgsector

Voorop staat dat de ambitie van de minister Medische zorg een goede zaak is. Na het afstemmen van de Wet op het landelijk EPD kwam de bal bij de zorgsector zelf te liggen. Daarbij zijn goede resultaten geboekt, kijk maar eens naar het aantal deelnemers aan het LSP. Maar we moeten eerlijk zijn, de zorgsector als geheel heeft niet de versnelling kunnen realiseren waar we op hoopten. 

Geen onwil

Overigens is dat geen onwil, want er zijn er goede reden voor. Het is nu eenmaal een hels karwei om alle verschillende ICT-systemen die zorgverleners gebruiken te koppelen. Dat kost tijd en vooral ook geld, terwijl de baten lang niet altijd terecht komen bij degene die de investering doet, zoals ik al aanstipte in mijn vorige blog. In zo’n geval ligt het voor de hand om naar regie te kijken vanuit de overheid. 

Regie vanuit de overheid

Die regie lijkt er dus nu te komen. Maar welke vorm deze moet krijgen, is nog onderwerp van discussie. Ik denk dat het verstandig is daarbij zeer pragmatisch te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zorginstellingen de komende jaren niet voorschrijft hoe ze hun gegevens vastleggen, maar dat je ze alleen verplicht om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken volgens een vast formaat. Kiest een ziekenhuis ervoor om de gegevens vast te leggen in een eigen systeem dat om interne redenen de voorkeur heeft, laat dat dan zo. De enige vereiste is dat de gegevens kunnen worden gedeeld met systemen van andere aanbieders. Wat maakt het uit als daar een vertaalfunctie voor nodig is? Als je de ziekenhuizen het zelf laat regelen, voorkomt dat waarschijnlijk veel vertraging. 

Voorwaarden uitwisseling

Pragmatisch, pragmatisch en pragmatisch. Dat zijn voor mij de drie voorwaarden waaraan uitwisseling van medische gegevens moet voldoen. Nog te vaak zie ik technische oplossingen die sterven in schoonheid. Prachtig voor techneuten, maar te weinig toegespitst op het feitelijke krachtenveld in de zorg. 

Als we dergelijke klippen kunnen omzeilen, dan verwacht ik dat we de komende periode meters kunnen maken. Zeker met deze minister Bruins, die ik een zekere rustige gedrevenheid toedicht. Op deze manier komen we er wel. 


Rechten afbeelding minister Bruno Bruins, Rijksoverheid


Bent u dat met me eens, of juist niet, laat het weten.