What's beyond het ECD?

What's beyond het ECD?


13 augustus 2019

Fabienne Eurlings in gesprek met haar collega's Maria van Schaik en Floor Mutsaerts in hun zoektocht naar het antwoord op de vraag 'What's beyond het ECD?'

ECD-implementatie

Ik implementeerde in 2001 voor het eerst een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in een ouderenzorginstelling. Ondanks het feit dat het vooral een administratieve aanleiding was om voor een ECD te kiezen had deze organisatie ook echt al beelden hoe het digitale zorgplan eruit moest zien. In de jaren daarna is het voor mij en veel collega's een terugkerende, maar iedere keer leuke uitdaging om een organisatie te ondersteunen bij een ECD-implementatie. 

Effect

“Wat mij het meeste raakt in deze trajecten is het effect van het introduceren van een ECD op de werkprocessen en samenwerking tussen zorgprofessionals. Een ECD kan enorm helpen in efficiënter werken en beter samenwerken. En toch kan het ook enorm tegenwerken als dit tijdens implementatie, maar ook in de periode daarna onvoldoende aandacht krijgt. De implementatie van een ECD is vaak hét momentum om naast een technische/instrumentele implementatie ook kritisch naar het gedrag, werkwijzen en werkafspraken te kijken” vertelde collega Maria van Schaik ons in het gesprek. 

Veranderkundig proces

Ook ik herken dat in de loop van de tijd een ECD-implementatie steeds meer wordt gebruikt om een organisatorische verandering te implementeren, denk aan een nieuw zorgvisiemodel of werken met zelfsturende teams. De implementatie wordt steeds minder instrumenteel en steeds meer een veranderkundig proces.

Samenwerken

Floor Mutsaerts, die net een jaar bij ons werkt en met nog een frisse blik in het vak staat, neemt ook deel aan het gesprek. Haar valt op dat een van de oorzaken van miscommunicatie in de zorg onduidelijkheid is over het gebruik van het ECD. Naast het digitaliseren van werkprocessen, is het minstens zo belangrijk om afspraken te maken over hoe je met elkaar samenwerkt in een ECD. Wat registreer je op welk moment? Waar en hoe doe je dat precies? Zo weet een collega die de volgende keer bij die cliënt komt precies waar de relevantie informatie te vinden is en kan die snel aan de slag met het bieden van de juiste zorg. Het leek haar zo frustrerend dat je nog steeds op verschillende manieren kunt werken ook al ben je gedigitaliseerd. 

Wat doen we over 5 jaar?

Floor, Maria en ik stelden onszelf de vraag: hoe lang blijven we deze ECD-implementaties nog doen? Komt er een verzadiging van de markt of een transitie naar een andere vorm? We implementeren ook cliëntportalen die langzaam een transitie lijken in te zetten naar PGO's. Maar wat komt daarna? Wat doen we over vijf jaar? 

Wij willen hierop in 2019 het antwoord vinden. We zijn dit jaar gestart met een onderzoek bij ECD-leveranciers, gaan met bestuurders van zorgorganisaties om tafel en houden een enquête onder onze collega's om te onderzoeken hoe we daar zelf naar kijken. Welke stelling nemen we in? Wat is nodig om de volgende stap ook technisch te faciliteren? Denken zorgorganisaties daarover hetzelfde als leveranciers? En als wij terugkijken naar de laatste 15 jaar, welke ontwikkelingen zien wij komen? 

What's beyond het ECD?

Het is nu zomer 2019, de onderzoeksresultaten zijn binnen en onze visie krijgt vorm. Ondanks de warme dagen worden we energiek van de lijnen die we zien en hoe puzzelstukjes samenvallen. Nog even, dan delen we dit met jullie! Op 25 september presenteren wij onze visie op de zorginnovatiemiddag ‘What’s beyond het ECD’ en vanaf dat moment is onze visie natuurlijk ook te downloaden.

Wij schrijven nog even door…. En hopelijk zien wij ook u de 25ste!