Digitale toegankelijkheid? Help weer een nieuwe verplichting!

Digitale toegankelijkheid? Help weer een nieuwe verplichting!


21 september 2020 - Bron: Blog

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en het recht om toegang te krijgen tot digitale dienstverlening. Vanaf 23 september 2020 geldt het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid voor alle websites van overheidsinstanties. Alle websites van overheidsinstanties moeten dan voldoen aan de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen. Dat klinkt als een enorme opgave. We beginnen met een korte uitleg over deze nieuwe wet en sluiten dit artikel af met drie praktische tips om je op weg te helpen.

Digitale toegankelijkheid

Nog even snel contactgegevens opzoeken op je smartphone of een nieuwsbericht lezen op de website via je laptop. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Overal en altijd onbeperkt toegang tot informatie, iets wat voor ons als gewoon wordt ervaren. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hebben één of meerdere beperkingen waardoor informatie niet altijd toegankelijk is voor hen. Denk daarbij aan mensen die blind, slechtziend, kleurenblind en laaggeletterd. Maar ook mensen met een fysieke beperking die geen toetsenbord of muis kunnen gebruiken. Veel websites en mobiele applicaties zijn hier nog niet op ingericht en sluiten onbewust mensen uit. 

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Vanaf 23 september 2020 geldt dit besluit voor alle websites van overheidsinstanties. Het besluit verplicht overheidsinstanties om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. 

Voldoen aan de verplichting

Door websites en mobiele apps te ontwikkelen die voldoen aan de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 richtlijnen), worden de aangeboden diensten en informatie voor iedereen even toegankelijk. Om te verantwoorden in hoeverre overheidsinstanties hieraan voldoen, moeten overheidsinstanties voor elke website een toegankelijkheidsverklaring opstellen en deze publiceren op de website. Deze wet wordt gefaseerd uitgevoerd zodat overheidsinstanties de tijd krijgen om hun zaken op orde te krijgen. Hoe zit dat eruit?

 • Websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 voldoen.
 • Websites gepubliceerd voor 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2020 voldoen.
 • Mobiele applicaties moeten uiterlijk op 23 juni 2021 voldoen.

Drie tips

Voldoet de website van jouw overheidsorganisatie aan de wetgeving? Heeft de website van jouw organisatie al een verklaring? We merken dat digitale toegankelijkheid nog niet bij alle overheidsinstanties wordt opgepakt. Van klanten krijgen we de reactie: “Er moet zoveel gebeuren. Door alle bomen zien we het bos niet meer”. Vanaf 23 september 2020 moeten alle websites van alle overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting. Dat klinkt als een enorme opgave. Hierbij drie tips om overheidsinstanties op weg te helpen. 

 1. Begin met een inventarisatie en planning
  Help. Per 23 september 2020 moeten dus alle websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen? Dit ligt iets genuanceerder. Overheidsinstanties moeten vooral laten zien dat zij ‘in controle’ zijn. Dit houdt in dat de websites per 23 september nog niet volledig hoeven te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. En je als organisatie maar in je toegankelijkheidsverklaring kan verantwoorden dat je bezig bent om de boel op orde te krijgen. Het is dus belangrijk om voor 23 september 2020 die verklaringen voor je websites in te vullen. Begin met inventariseren van alle websites en zoek uit welke websites binnen de scope van 23 september vallen. Let op: intranetten, extranetten en cloudapplicaties vallen ook onder de verplichting (digitale toegankelijk).  Plan toegankelijkheidsonderzoeken in voor de websites die binnen scope vallen, stel toegankelijkheidsverklaringen op voor al deze websites en publiceer deze op je websites. De toegankelijkheidsonderzoeken hoeven dus nog niet te zijn uitgevoerd op het moment dat je een verklaring invult. 
 2. Begin klein: focus op de grootste doelgroep
  De bevindingen van de toegankelijkheidsonderzoeken zijn binnen. Er blijkt dat er een hoop werk aan de winkel is voor de organisatie. Onze tip: begin klein en focus je eerst op de grootste doelgroep van de website. Breng dus je doelgroepen in kaart en stel vast welke maatregelen je moet treffen om de website toegankelijker te maken voor je grootste doelgroep(en). Breid dit stapsgewijs uit voor meerdere doelgroepen. Is je grootste doelgroep mensen met een visuele beperking? Zij hebben veel baat bij alternatieve teksten voor afbeeldingen zodat een screenreader dit kan voorlezen. 
 3. Veranker digitale toegankelijkheid in de organisatie
  Het voldoen aan de toegankelijkheidseisen is niet een eenmaligs actie. Nieuwe content, websites, apps en PDF’s moeten ook voldoen aan de eisen. Zorg dat digitale toegankelijkheid wordt ingebed in de organisatie. Breng de organisatie op de hoogte van digitale toegankelijkheid, neem het op in je procedures en werkinstructies, stel een eigenaar aan binnen de organisatie die verantwoordelijk wordt voor digitale toegankelijkheid, neem het op in je begroting en neem het op in je controle cyclus. Het vraagt naast de communicatieafdeling ook wat van ICT, inkoop, het hoger management, HR-adviseurs en juristen.